14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۲:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1820947
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد:
مشارکت فرهنگیان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت در ترمیم و به‌روزآوری سندتحول بنیادین

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: شورای عالی از سه رویکرد تکمیلی و آینده‌نگرانه، اصلاحی و اجرایی برای بازنگری و ترمیم سند تحول استفاده می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مجید رعنایی با اشاره به ماده واحده ترمیم و به روز آوری سند تحول بنیادین اظهار کرد: در رویکرد تکمیلی و آینده نگرانه، نیازهای نوظهور و شرایط نوپدید نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

رعنایی افزود: در رویکرد اصلاحی، برخی از مفاد سند که به دلیل ابهام و یا عدم برخورداری از اتقان و شفافیت کافی، نیاز به اصلاح دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد و در رویکرد اجرایی زمینه‌سازی لازم برای تسهیل و تسریع استقرار و اجرای مفاد سند تحول مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به لزوم رعایت اصول ترمیم و بازنگری سند، گفت: از جمله این اصول انطباق با مبانی نظری سند، مبتنی بر تجربیات زیسته و اجرایی، توجه به تغییرات و تحولات محیطی، توجه به تقویت هماهنگی و سازگاری درونی و بیرونی مفاد سند، توجه توأمان به آرمان و واقعیت، شاخص پذیر بودن، استفاده از مشارکت نخبگان، فرهنگیان، صاحب نظران و کارشناسان، پژوهش محوری است.

وی تصریح کرد: برای این کار سه پژوهش «مرور سیستماتیک نقدها، مسائل، مشکلات و موانع اجرائی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «بررسی توفیقات مدرسه ای ایران در اجرای ایده ها و برنامه های تحولی» و «مطالعه تطبیقی اجرای برنامه های تحولی آموزش و پرورش در کشورهای دیگر» از سوی شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شده بود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به این که شورای عالی برای ترمیم و به روزآوری سند تحول بنیادین از همه دیدگاه ها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی استفاده می کند، گفت: غیر از پژوهش های مورد اشاره، در دو مرحله فراخوان عمومی و همچنین هفت جلسه در این خصوص برگزار شد. از طرفی به تمام معاونت‌ها و سازمان های حوزه ستادی و استان ها هم اعلام کردیم که چالش های شما برای اجرایی کردن سند چیست؟ و پیشنهاد شما برای روزآمدی سند چیست؟

رعنایی با تأکید بر مشارکت فرهنگیان، صاحب نظران و پژوهشگران در این امر مهم، گفت: برای ترمیم و به روز آوری سند تحول بنیادین، نیاز به استفاده از نظرات، تجربیات و پیشنهادهای صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت، فرهنگیان، پژوهشگران و کارشناسان خبره داریم.

وی گفت: در همین راستا، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش از مجریان، فرهنگیان، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت دعوت می کند، پیشنهادها و نظرات خود را پیرامون ترمیم و به روز آوری سند تحول بنیادین از طریق سایت شورای عالی آموزش و پرورش به نشانی:  www.sce.ir  و پست الکترونیکی (ایمیل)  ravabet.sce@medu.ir ارسال کنند.

به اشتراک بگذارید :