18 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۵:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1819877
پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش برگزار کرد
نشست تخصصی آموزش زبان های خارجی در نظام آموزش عمومی ایران: فرصت ها و محدودیت ها

نشست تخصصی آموزش زبان های خارجی در نظام آموزش عمومی ایران: فرصت ها  و محدودیت ها در هیجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن اموزش زبان و ادبیات انگلیسی  ایران (تلسی) در تاریخ 1400/09/17 از ساعت 18 تا 19:15 به صورت مجازی برگزار گردید. این نشست با مشارکت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به همراه اساتید دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام علی (ع) برگزار شد. 

گزارش برگزاری نشست تخصصی

آموزش زبان های خارجی در نظام آموزش عمومی ایران: فرصت ها و محدودیت ها

در هیجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی

 

نشست تخصصی آموزش زبان های خارجی در نظام آموزش عمومی ایران: فرصت ها  و محدودیت ها در هیجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن اموزش زبان و ادبیات انگلیسی  ایران (تلسی) در تاریخ 1400/09/17 از ساعت 18 تا 19:15 به صورت مجازی برگزار گردید. این نشست با مشارکت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به همراه اساتید دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام علی (ع) برگزار شد.  شرکت کنندگان در این نشست تخصصی شامل دکتر امانی طهرانی (دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش)، دکتر رحیمی نژاد (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)، دکتر خیرآبادی و دکتر علوی مقدم (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر عنانی سراب (دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر عباسیان (دانشگاه امام علی (ع)) بودند.

هدف از برگزاری این نشست طرح مسائل موجود در آموزش و پرورش و آشنایی مجامع علمی با نحوه سیاست گذاری های آموزش زبان خارجی در سطح اموزش و پرورش در مدارس و ایجاد ارتباط بیشتر با اساتید دانشگاه های مختلف جهت انجام پژوهش های مختلف و ارائه راهکاری های کاربردی در افزایش کیفیت و کاهش یا رفع مشکلات آموزش زبان انگلیسی در کشور بوده است.

در زمان کوتاهی که در اختیار نشست تخصصی قرار گرفت مسائل و مشکلات آموزش زبان خارجی در نظام آموزش و پرورش مطرح گردید که نیاز است با همکاری کلیه اساتید آموزش زبان انگلیسی در اولویت پیگیری قرار گیرد. این مسائل به شرح زیر است:

  • لزوم تسریع در تصویب راهنمای برنامه درسی: راهنمای برنامه درسی نقش میانجی را در ارتباط بین سیاست های کلان آموزشی و برنامه درسی ایفا می کند. تصویر کلی بیان شده در سیاست های کلان در راهنمای برنامه درسی به برنامه عملیاتی یادگیری تبدیل می شود. معیارهای ارزیابی راهنمای برنامه درسی یکی از موضوعات قابل بحثی است که نیاز به پیگیری دارد.
  • لزوم ایجاد تغییرات متناسب با رویکرد برنامه درسی در نظام سنجش و ارزیابی: سنجش معتبر پیشرفت تحصیلی و توانش زبانی در دوره متوسط به استانداردهای بسندگی زبانی در مهارت های چهارگانه وابسته است که بر اساس شایستگی های راهنمای برنامه درسی تولید می شوند. ایجاد ساز و کارهای لازم برای تولید آزمون های معتبر در نظام سنجش و ارزشیابی بر اساس استانداردهای آزمون می تواند حصول شایستگی های راهنمای برنامه درسی را تضمین کند. سنجش معتبر می تواند معیاری برای ارزشیابی برنامه درسی نیز باشد. این موضوع نیز قابل بحث است و نیاز به پیگیری دارد.
  • لزوم بازنگری در آموزش های ضمن خدمت: آموزش های ضمن خدمت که سال هاست به شکل تامین مدرس استانی همزمان با تغییر در کتاب های درسی ارایه می شوند در عین سهل الوصول بودن معایبی دارند که بازنگری در این شیوه را اجتناب ناپذیر می کند. مهم ترین آنها عبارتند از: تضعیف پیام برنامه درسی در میسر انتقال آموزش ها از ستاد به مراکز استان ها و سپس شهرستان، ارایه آموزش ها به شکل یکطرفه و با محتوای از پیش تعیین شده و در نتیجه عدم توجه لازم به دانش ها، مهارت ها و نگرش های فعلی مدرسان و بالاخره عدم استمرار و فقدان ارزیابی میزان اثربخشی آموزش ها.
  • منعطف کردن برنامه با توجه به نیمه تجویزی بودن آموزش زبان های خارجی در برنامه درسی: مصوب شدن راهنمای برنامه درسی و تولید استانداردهای آزمون می تواند زمینه را برای متنوع کردن منابع آموزشی و همچنین به رسمیت شناخته شدن آموزش های خارج از نظام آموزشی هموار کند.

به اشتراک بگذارید :