13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۱۰:۲۷:۰۰
کد مطلب:  1817351
ربوشه معاون ابتدایی شهرتهران ازبرگزاری دوره های آموزش تخصصی تامین مدرس- راهبر وایجاد پایگاه های هویت خبرداد.
هویت یک مفهوم پروبلماتیک است که خاستگاه مرحله ی جستجوگری آن در دوره ی ابتدایی می باشد.

.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرتهران ربوشه معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ؛در جلسه ی راهبران هویت ضمن اشاره به ماموریتهای دوره ی ابتدایی ورسالت راهبران در تبیین ماموریتها درسطح مدارس ، از موضوع هویت بعنوان مبحثی پیچیده وتخصصی یادکرد وافزود: اگرچه این تشکل از سال گذشته شکل گرفته و اقدامات ارزشمندی چون برگزاری کارگاه های آموزشی، تهیه ی کتاب و توزیع بین اعضا ، تهیه ی پادکست های صوتی و تدوین منشور هویت انجام شده اما نظر به اهمیت موضوع ، قبل از همه ی اقدامات ، برداشت های ذهنی  اعضای این کارگروه باید در مورد هویت به هم نزدیک شودلذادر اولین گام ، توانمندسازی اعضای همین گروه بابرگزاری کارگاه های آموزش تخصصی مدنظر است که مرحله ی اول آن در نیمه اول آبان با مدرسی استاد طهماسبی به انجام رسید واین رویه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه هویت را مترادف وهم راستا با یادگرفتن دانست و اذعان داشت وقتی یادگیری اتفاق می افتد هویت هم شکل می گیرد . همان گونه که تفکر در تار وپود همه ی درسها وجود دارد هویت نیز در همه جای فضای تربیت درسی مستتر است و باید روی آن اندیشه کرد. ربوشه خاطرنشان کرد: هویت اگر دیکته کردن و اجبار باشد نتیجه ای جز هویت گریزی نخواهد داشت لذا ورود به حوزه ی هویت، ظرافت و دقت درعمل را می طلبد تا با ایجاد حس خوشایندی وعلاقه مندی دردانش آموزان ، هویت پذیری ایشان برانگیخته شود. اینکه دانش آموزان چگونه هویت را بپذیرند یکی ازوجوه همان پیچیدگی است که وظیفه ی این کارگروه تعریف زمینه های مناسب ویژه ی هویت است تا بچه ها به خصوص در دوره ی ابتدایی عاملیت درپذیرش داشته باشند.

ربوشه درپایان ضمن تاکید براینکه رویکرد پرداختن به بحث هویت ، یک طرح وبرنامه ی اضافی وتحمیلی نیست، تشکیل پایگاه های هویت و عضو گیری داوطلبانه از مدارس ، ایجاد کتابخانه های تخصصی با موضوع هویت، شناسایی اساتید وتشکیل بانک اطلاعات دراین حوزه و ...را بانگاهی غیراداری ، نقطه ی آغاز تجلی برنامه عملیاتی کارگروه راهبران هویت عنوان کرد و از اداره ی دوره اول وپیش دبستانی که دبیری احرایی وعلمی این برنامه را به عهده گرفته اند قدردانی نمود.

به اشتراک بگذارید :