14 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۱۷:۰۹:۳۱
کد مطلب:  1791323
برگزاری جلسه مدیران متوسطه اول شاهد استان زنجان

به منظور هماهنگی بر نامه های شاهد وایثارگران جلسه مدیران مدارس متوسطه اول شاهد استان در دبیرستان شاهد اطهر برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، در این جلسه میرزایی رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران با اشاره به فعالیت ها و برنامه های حوزه امور شاهد و ایثارگران در سال تحصیلی 1401-1400 ضمن تقدر وتشکر از زحمات مجموعه همکاران ،معلمان ومدیران وعوامل اجرایی مدارس شاهد در فعالیتهای آموزشی وپرورشی در ایام کرونا وبا اشاره به فعالیتهای مدارس شاهد بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی وامکان برگزاری آموزشهای حضوری در مدارس شاهد تاکید کردند

وی در ادامه با بیان اینکه  شناسنامه فعالیتهای مدارس شاهد  نقشه راه مدارس در انجام فعالیتها می باشد خود ارزیابی فعالیتهای انجام گرفته  وآسیب شناسی وبهبود نقاط قوت وبهسازی نقاط قابل بهبود را از مزایای مهم اشاره شده در این شناسنامه ذکر کردند .

  رئیس اداره شاهد دوامور اتیثارگران استان ضمن اشاره به برنامه درس ملی  گفتمان سازی سند تحول در جلسات شورای معلمان مدارس شاهد ،توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس شاهد  د راستای تدریس تمام ساحتی در مدارس شاهد را از اولویتهای مهم برنامه های اجرایی در سال تحصیلی 1401-1400 بیان کردند

وی با ذکر این نکته که راهبرد حوزه  شاهد وامور ایثارگران اجرایی نمودن سند تحول در مدارس شاهد است تبیین اهداف دوره  ی تحصیلی وحوزه های یارده گانه تعلیم وتربیت بر مبنای درس ملی و تدریس تمام ساحتی را از الزمات اجرای سند در مدارس متوسطه اول  شاهد بر شمردند

دراین جلسه هرکدام از مدیران مدارس شاهد استان به بیان اقدامات صورت گرفته مدارس در حوزه  بازگشایی مدارش، شناسنامه فعالیتها وهدایت تحصیلی پرداختند .

در ادامه مدیران مدارس شاهد مطهری وکوثر شهرستان خرمدره در خصوص برنامه های اجرایی این مدارس در راستای برنامه های مهارت آموزی به ازائه گزارش پرداختند .

رئیس اداره شاهد وامور ایثارگران آموزش وپرورش استان با اشاره به اینکه ارزشیابی کیفی فعالیتهای مدارس شاهد وارتقا کیفیت فعالیتها باید مورد توجه ارکان مدرسه باشد میزان شوق دانش آموزان به یادگیری وآموختن وتوانایی در کاربست یادگیری ومیزان تثبیت آموخته ها در داش آموزان را از شاخصه های کیفیت آموزشی برشمردند وضمن تقدیر از  زحمات همکاران در ایام آموزش مجازی وبازگشایی مدارس توجیه وتبیین برنامه های کیفیت بخشی فعالیتها در جلسات شورای معلمان  ولزوم مشارکت فعال وهمکاری  اولیا ودانش آموزان با مدرسه را از استلزامات  آن بر شمردند

در پایان این جلسه با اهدا لوح سپاس از زحمات خانم زیبا ماهی مدیریت سابق دبیرستان شاهد اطهر که به درجه بازنشستگی نائل آمده بودند تجلیل به عمل آمد .

به اشتراک بگذارید :