17 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰۹:۴۶:۵۵
کد مطلب:  1787437
کارشناسی سواد آموزی ناحیه3 برگزارکرد:
برگزاری جلسه تعامل و هم افزایی کارشناسی سوادآموزی و مدیران مدارس ابتدایی

محمدرضاقاسمی نیا معاون سوادآموزی استان گقت: با ابلاغ شیوه نامه سوادآموزی مدرسه محور ، مدرسه وتمام ارکان آن کانون ارائه خدمات سواد آموزی در محل بوده و مدیران مدارس وظیفه برنامه ریزی ، هدایت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های سواد آموزی را عهده دار خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه3 این جلسه با حضورمحمدرضا قاسمی نیا  معاون سواد آموزی استان ف سیدحسین رضوی حائری  و خسرو ناصری معاون آموزش ابتدایی و جمعی از مدیران ابتدایی ناحیه3  در اتاق جلسات این ناحیه در روز یکشنبه هفتم آذرماه  برگزار گردید .
سیدحسین  رضوی حائری مدیر آموزش و پرورش ناحیه3 در این جلسه  بر اهمیت سواد آموزی تاکید داشتند و از مدیران درخواست نمودند شناسایی افراد بی سواد و کم سواد جامعه محلی آموزشگاه و تشویق  آنها برای  ثبت نام در کلاس های سواد آموزی را اولویت کارهای خویش قرار دهند

مدیر آموزش و پرورش ناحیه3 خاطرنشان کرد: برای انجام این مهم از شورای آموزگاران و انجمن اولیا ومربیان بهره گرفته شود.

وی افزود: مدیران مدارس، همکاران  شاغل یا بازنشسته علاقه مند  را برای آموزش افراد بی سواد و کم سواد شناسایی و ترغیب نمایند .
در ادامه جلسه محمدرضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی استان ضمن قدردانی از تشکیل جلسه ، اشاره نمودند آئین نامه اجرایی مدارس بعد از بیست سال مورد بازنگری قرار گرفت و در حداقل 7 بند  این آئین نامه مدیران را موظف نموده است که نگاه و جایگاه خاص و ویژه ای در  کنار سایر فعالیت های آموزشی خویش ، جهت شناسایی اولیاء بیسواد و کم سواد و تشکیل کلاس های سواد آموزی  داشته باشند .
 معاون سوادآموزی استان  افزود: با ابلاغ شیوه نامه سوادآموزی مدرسه محور ، مدرسه وتمام ارکان آن کانون ارائه خدمات سواد آموزی در محل بوده و مدیران مدارس وظیفه برنامه ریزی ، هدایت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های سواد آموزی را عهده دار خواهد بود.
 وی عنوان کرد: در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبه چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با موضوع ابلاغ آئین نامه جدید اجرایی  مدارس ،توسط معاون محترم وزیرآموزش وپرورش ورییس سازمان نهضت سوادآموزی  شیوه نامه مدیریت و ارائه خدمات سوادآموزی در قالب ” سوادآموزی مدرسه محور ” به استان ابلاغ گردید.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های مدرسه در شتاب بخشی به فعالیت های سواد آموزی ،بهبود و تقویت فرآیند های آموزشی و نظارتی سواد آموزی ،بستر سازی برای سواد آموزی تقاضا محور ،تسهیل دسترسی بی سوادان و کم سوادان به موقعیت ها و فرصت های آموزشی و تقویت رویکرد سواد آموزی جامعه محور را که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیزتصریح شده است از اهداف این شیوه نامه برشمرد.
محمدرضاقاسمی نیا معاون سوادآموزی استان  افزود:در این شیوه نامه ، مدرسه کانون ارائه خدمات سواد آموزی در محل بوده و مدیران مدارس وظیفه برنامه ریزی ، هدایت ، راهبری و نظارت بر فعالیت های سواد آموزی را عهده دار خواهد بود. شایان ذکر است به منظور تقویت فرآیند سواد آموزی مدرسه محور مولفه های تقدیروتشویق استانی وکشوری  برای مدیران مدارس و عوامل اجرایی در نظر گرفته شده است.
عضوشورای پشتیبانی سوادآموزی استان گفت :یکی ازمحوری ترین دستور تاریخی حضرت امام خمینی  ره درمتن پیام خودشون برای تاسیس نهضت سوادآموزی  درسال ۱۳۵۸ ورود آموزش وپرورش باتمام امکانات  درمیدان سوادآموزی می باشد.که بااین شیوه نامه بایدازتمام ارکان وظرفیت وسیع وموثر مدرسه  بهره گیری شود.
وی افزود: سوادآموزی والدین دانش آموزان وخانواده آنان ونیزشناسایی وثبت نام وآموزش بی سوادان وکم سوادان ساکن درپیرامون منطقه جغرافیایی مدرسه  دردوره های سوا دآموزی وتحکیم سوادوانتقال تاپایان ششم ابتدایی ازماموریت اصلی طرح سوادآموزی مدرسه محور تعیین گردیده است.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :