19 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰۸:۴۹:۱۷
کد مطلب:  1785217
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران تأکید کرد:
«شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد» در راستای اشاعه تفکر سیستمی، استاندارد سازی و کیفیت بخشیدن به فعالیت های مدارس شاهد، تدوین شده است

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، گفت: فهم دقیق از موضوع مهم «شناسنامه فعالیت های آموزشی پرورشی و اجرائی مدارس شاهد» و همچنین ضروری دانستن شناسنامه، بر اجرای آن اولویت دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، محمدرضا رزاقی  در جمع کارشناسان اداره کل امور شاهد و ایثارگران، گفت: کاری که شما در این اداره کل انجام می دهید عاری از فعالیت شکلی است و در حقیقت به دنبال کیفی سازی برنامه ها و فعالیت های مدارس شاهد هستید.

رزاقی ضمن بیان این که تدوین «« شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد »» در راستای تفکر سیستمی، استاندارد سازی و کیفیت بخشیدن به برنامه ها و فعالیت های مدارس شاهد صورت گرفته است تصریح کرد:درجهت عملیاتی نمودن شناسنامه ی فعالیت های مدارس شاهد لازم است گام های اساسی برداریم و اولین گام درحقیقت «نظارت بر حُسن اجرای شناسنامه» است.

دبیر ستاد مرکزی شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه«« بازدید »»  عبارت است از:  فعالیتی که طی آن، عملکرد و فعالیت یک سازمان (توسط بخش های درون و یا بیرون سازمان ) مورد بررسی، نظارت و ارزیابی قرار می گیرد اظهار کرد: به میزانی که بازدید به صورت آزاد (از قبل هماهنگ نشده) باشد می تواند عملکرد واقعی مدرسه را به وضوح نشان دهد و در صورتی که بازدید از قبل هماهنگ شده باشد، شاید انحرافاتی صورت گیرد که نتایج را عاری از روایی و اعتبار کند.

وی در ادامه گفت: آنچه در بازدید بسیار مهم و اساسی است، تعیین هدف از بازدید می باشد که در اداره کل امور شاهد و ایثارگران، هدف در مرحله ی اول «« نظارت بر حُسن اجرای شناسنامه »» فعالیت های مدارس شاهد توسط مدرسه می باشد.

رزاقی با اشاره به این که ما دو نوع بازدید داریم  بازدید ارزیابی و بازدید نظارتی تصریح کرد: بازدید های ما ««از مدارس شاهد»» از جنس «« بازدید نظارتی »» است.

مدیر کل امورشاهد و ایثارگران نظارت را «« نوعی آموزش و ایجاد تسلط نسبت به درک و اجرای کیفی یک سیاست، برنامه و طرح »» دانست و تاکید کرد:  در این رویکرد ِاز بازدید، بیش تر به دنبال بررسی میزان درک شاخص های یک سیاست یا برنامه، توسط مدیران مدارس می باشیم.

وی همچنین در تبیین بازدید هایی که به منظور «« ارزیابی »» صورت می گیرد گفت: وقتی تسلط سازمان (مدرسه) نسبت به اجرای یک سیاست، برنامه و طرح کامل شده باشد و اطمینان کامل از اجرای آن شکل گرفته باشد، با ارزیابی به دنبال تعیین «کیفیت» و «کمیت» اجرای سیاست یا برنامه می باشیم. وبدیهی است این نوع از بازدیدها، بعد از بازدیدهای نظارتی قابل تحقق و استناد می باشد.

رزاقی در پایان سخنان خود بار دیگر به اهمیت «« شناسنامه فعالیت های مدارس شاهد»»  که با مشارکت جدی مدیران و کارشناسان مدارس شاهد تدوین شده است اشاره نموده و گفت: شناسنامه مدارس شاهد ابزاری است برای استاندارد سازی فعالیت های مدارس شاهد که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده است و هدف غایی از «« بررسی نحوه اجرای شناسنامه مدارس شاهد»»  افزایش تسلط مدیران مدارس به محتوای غنی شناسنامه است و نهایت این که «« بازدید نظارتی»»  خود نوعی «« کارگاه آموزشی »» برای یادگیری کیفی و عمیق می باشد.

به اشتراک بگذارید :