20 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۳:۱۰:۲۰
کد مطلب:  1781027
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی مطرح کرد:
مدیران مدارس باید پنج اصل مدیریتی تغییر، انضباط، مشارکت، نظارت و برنامه محوری را در دستور کار خود قرار دهند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی در آیین اختتامیه جشنواره ایده های نو و تجارب اثربخش مدیران و معاونین آموزشی دوره اول متوسطه سراسر کشور گفت: مدیران مدارس باید پنج اصل مدیریتی تغییر، انضباط، مشارکت، نظارت و برنامه محوری را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، رضا صابری تولایی در این جلسه با بیان اینکه مدیران مدارس بایستی پنج اصل مدیریتی تغییر، انضباط، مشارکت، نظارت و برنامه محوری را در دستور کار خود قرار دهند تصریح کرد: تمرکز کارشناسانه بر این اصول در حوزه مدیریتی توفیقات خوبی را حاصل می نماید.

وی با بیان اینکه اصل تغییر شامل تغییر "شکلی و ظاهری" و همچنین تغییر "محتوایی و بینشی" می‌شود تصریح کرد: تغییرات محتوایی عمدتاً به دنبال تغییر در رفتار دانش آموز هستند، تغییرات دانشی بایستی به تغییر در بینش منجر شوند و در مرحله بعد تغییر در بینش منجر به تغییر در رفتار دانش آموز گردد.

صابری تولایی با بیان اینکه مشارکت یک اصل ضروری و اجتناب ناپذیر است و رشد سطح مشارکت اولیا، معلمین و دانش آموزان به تحقق بسیاری از اهداف در مدرسه کمک می کند گفت: حرکت بر مدار برنامه و دستیابی به اهداف استراتژی دستگاه تعلیم و تربیت به حساب می آید.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه انضباط پایه و اساس پیشرفت جامعه است اظهار داشت: اتکا به اصل انضباط یادگیری را در دانش آموزان تقویت می کند و مفاهیمی چون وقت شناسی و تعهد را به آنها می آموزد.

به اشتراک بگذارید :