23 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۹:۱۹:۵۱
کد مطلب:  1778097
با حضور مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش انجام شد:
افتتاح دبیرخانه کشوری مدیران مدارس دوره اول متوسطه در مشهد

دبیرخانه کشوری مدیران مدارس دوره اول متوسطه در مشهد افتتاح شد.

 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، مسگرزاده در این جلسه با بیان اینکه برگزاری مطلوب و با کیفیت مرحله کشوری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری به میزبانی استان خراسان رضوی شایان تقدیر است اظهار داشت: این جشنواره در سه محور نوآوری در تولید و به کارگیری رسانه های پرشمار در تدریس مجازی، نوآوری در سنجش تکوینی با تاکید بر سنجش عملکردی در تدریس مجازی و نوآوری در روش های مشارکت اولیا دانش آموزان در فرآیند یادگیری مجازی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه تمامی عناصر و اجزای سیستم تعلیم و تربیت به ویژه آموزش و پرورش به صورت خاص که با تربیت کودک، نوجوان و جوان رو به روست نقش پشتیبانی دارند تا دستان مدیران مدارس را غنی سازند تصریح کرد: در این راستا انباشتی از ایده ها، برنامه ها و فعالیت هایی که مدیران مدارس از آنها الهام بگیرند و با توجه به شرایط بومی و ظرفیت های مدرسه خود آنها را به گونه ای راهبری نمایند که تربیت دانش آموزان که همانا هدف اصلی ما است به شکلی موثر و کارآمد صورت بگیرد در اختیار مدیران مدارس قرار گرفته است.
مسگرزاده با بیان اینکه اجرای برنامه و جشنواره ها در راستای کیفیت بخشی به امر تعلیم و تربیت باید از شکل نمایشی خود خارج شوند و نتایج ملموسی را در سطح مدارس بر جای گذارند گفت:مدیران مدارس بایستی با آخرین دیدگاه ها در حوزه های آموزشی و تربیتی آشنا باشند و بر آن اساس معلمین را توانمند سازند، لذا فعالیت های تعریف شده در مدارس بایستی به خوبی رصد شود و بازخوردهای مناسب و سازنده ارائه شود.

به اشتراک بگذارید :