20 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۰:۰۴:۳۳
کد مطلب:  1777139
ربوشه معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران تشریح کرد :
گفتمان سازی سندتحول بنیادین بارویکرد تمام ساحتی معلمان و دانش آموزان

برگزاری نشست های تخصصی سندتحول بنیادین در گذر از برنامه ی درسی درمناطق 19 گانه ی شهرتهران

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران ،سعیدربوشه معاون آموزش ابتدایی در نشست «گفتمان سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد تربیت تمام ساحتی»  از اهمیت تحقق مفاد سندتحول بنیادین درقامت مفاهیم درسی در کلاس های درس سخن گفت.

وی ضمن تاکید بر نقش معلم به عنوان مربی وتسهیل گر افزود: تسری نگاه تلفیق در تدریس در بستر ساحت های شش گانه ی سند تحول و نهادینه نمودن مفاهیم درسی و برانگیختن شوق یادگیری ، عزم جزم مدارس را می طلبد.

در این نشست تعدادی از آموزگاران« درس انرژی، نیاز هر روزما» پایه چهارم را با رویکرد تمام ساحتی بررسی نموده و تجربه ی کلاسی و حضور تعاملی دانش آموزان به غنای نشست افزود .

این سلسله مباحث با رهبری مددی مشاور وزیر در حوزه سندتحول در مناطق شهر تهران در حال جریان سازی است که مورد استقبال آموزگاران قرارگرفته و  مناطق شهر تهران نسبت به راه اندازی ای کارگاه های آموزشی مجازی مفید و پرکاربرد با نگاه به حوزه های یازده گانه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملی کوشا هستند.

به اشتراک بگذارید :