12 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴:۳۴:۲۹
کد مطلب:  1772673
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای؛
اطلاعیه خرید خدمات تخصصی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منتشر شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید خدمات تخصصی (آموزش های عملی و کارگاهی به شیوه برون سپاری شاخه کار دانش) مورد نیاز مناطق و نواحی خود از طریق برگزاری فرآیند مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با شرایط عنوان شده در اسناد فراخوان اقدام نماید.

لذا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا تاریخ 4 آذر ماه 1400، به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.

ضمناً نوع تضمین، ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی خواهد بود و مبلغ تضمین متناسب با گروه های تعریف شده متفاوت بوده که در اسناد هر گروه بصورت مجزا قید شده است.

به اشتراک بگذارید :