20 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴:۰۲:۰۰
کد مطلب:  1771951
پانته آ درّی برضرورت تبیین آیین نامه اجرایی جدیدمدارس برای مدیران وهمه عوامل سهیم درتربیت تاکید کرد
فعالیت های ترکیبی دانش آموزان متوسطه اول از اول آذر آغاز می شود.

دری در جلسه معاونین آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران بیان نمود

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران , جلسه  معاونان آموزش متوسطه مناطق نوزده گانه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.

پانته آ درّی معاون  آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران بر الگوی فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس در شرایط بیماری کووید 19 با استناد به مفاد مصوبات هشتاد ویکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تاکید کرد و موضوعات مهمی از قبیل افت تحصیلی آشکار و پنهان ناشی از توقف آموزش های حضوری ، تبعات منفی ازجمله تأخیر در جامعه پذیری دانش آموزان ، تغییر در سبک و الگوی زندگی و رفتاری آنان ناشی از استمرار تعطیلی مدارس ، ضرورت مشارکت و همفکری خانواده ها ، تشکیل شورای مدرسه و معلمان به عنوان ذی نفعان کلیدی مدارس در فرایند بازگشایی مورد بحث و بررسی قرارگرفت . همچنین نظارت کارگروه سلامت  و بهداشت منطقه بر نحوه و میزان تحقق پروتکل های بهداشتی در مدارس  ، تکمیل چک لیست های بهداشتی ، فرم های آمادگی اجرای الگوی ترکیبی آموزش ازسوی مدیران پس از دریافت مجوز بازگشایی ، بررسی شد.

در ادامه درّی  اجرای مفاد مصوبه نهصد و هفتاد و هفت شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص نحوه ی ارائه خدمات آموزش و پرورشی درمدارس در دوران بیماری های فراگیر را  به عنوان یکی از اصلی ترین مأموریت های مناطق و مدارس  بیان نمود و افزود: بازدیدهای نظارتی شورای عالی آموزش و پرورش درجهت بررسی میزان تحقق اهداف متربت بر این مصوبه را به عنوان ابزار مدیریتی درجهت شناسایی راهکارهای ارتقای کیفیت موثر دانش آموزان باستفاده از آموزش های ترکیبی با توجه به ساحت های شش گانه تعلیم و ترییت و صیانت از تمامیت برنامه درسی حائز اهمیت است.

از دیگر مباحث مورد مداقه در جلسه معاونان آموزش متوسطه پیش بینی تمهیدات توانمندسازی، اشراف و آگاهی کامل مدیران ، معاونان ، کارشناسان نسبت به آیین نامه اجرایی جدید مدارس دردستورکار قطب های پنج گانه معاونان آموزش متوسطه ، اجرای برنامه ویژه ی مدرسه (بوم) در مدارس متوسطه با مسئولیت معاونت آموزشی و همکاری ارکان مدرسه ، بسترسازی اجرای هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی ، نظارت و بازدید میدانی از آموزش های حضوری دروس کارگاهی و آزمایشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش ، برون سپاری ، بازبینی برنامه هفتگی مدارس ، آموزش مدیران جدیدانتصاب دوره های تحصیلی ، تقدیر از برگزیدگان  جشنواره الگوهای تدریس برتر ، نظارت بالینی بر کلاس های درس از سوی گروه های آموزشی و تشکیل جلسات آسیب شناسی و برنامه ریزی فعالیت ها و اقدامات پژوهش سراهای دانش آموزی دراین جلسه بود.

 

به اشتراک بگذارید :