23 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱۳:۲۵:۱۹
کد مطلب:  1757259
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری دروبینارآموزشی معاونین تأکید کرد:
لزوم آگاهی دبیران از کاستی‌ها و نارسائی‌های یادگیری دانش آموزان با اجرای ارزشیابی ورودی(آغازین) و تمرکز بر اهداف کلیدی دروس در سال تحصیلی جاری

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه به نقل از دفتر متوسطه دوم نظری ،مدیر کل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در وبینار آموزشی معاونین، کارشناس مسئولان و کارشناسان آموزش متوسطه و مدیران دبیرستان های استان زنجان که در روز سه شنبه دهم آبان ماه 1400 برگزار گردید؛ بر لزوم آگاهی دبیران از کاستی ها و نارسائی های یادگیری دانش آموزان با اجرای ارزشیابی ورودی(آغازین) و تمرکز بر اهداف کلیدی دروس در سال تحصیلی جاری تأکید کرد.

عباس سلطانیان ضمن تبیین برنامه های دفتر آموزش متوسطه نظری در سال تحصیلی جاری به 23 برنامه و 52 فعالیت جهت تحقق اهداف تعیین شده در شاخه نظری اشاره کرد و گفت: شناسایی دقیق دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تلاش برای جذب حداکثری آنان و بهبود شاخص پوشش تحصیلی، نظارت سرگروه های درسی مناطق آموزش و پرورش بر کلاس های درس مدارس و همکاری مدیران در اجرای نظارت بالینی، نظارت دقیق بر تمامی مدارس دولتی و غیردولتی جهت پشتیبانی و حمایت از مدیران در اجرای برنامه ها، تحلیل دقیق نتایج امتحانات پایه های مختلف در سطح مدرسه، منطقه و استان و تدوین برنامه های مداخله ای جهت بهبود شاخص و توزیع متوازن شاخه ای و رشته ای، از مهمترین برنامه های دفتر در سال جاری می باشد.

وی در ادامه به عملکرد مطلوب استان در زمینه افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان شاخه نظری استان زنجان در سال گذشته 2 درصد افزایش یافته است.

توجه ویژه به حضور گسترده دانش‌آموزان در جشنواره های  علمی پژوهشی پژوهشسراهای دانش آموزی، حضور حداکثری دبیران در جشنواره الگوهای برتر تدریس از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در ابتدای این جلسه جناب آقای بهرامی معاون آموزش متوسطه استان گزارشی از اقدامات و فعالیت های کیفیت بخشی انجام شده در استان را ارائه نمود و سپس سه نفر از مدیران دبیرستان های استان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود و همکارانشان در خصوص امور جاری متوسطه، اقدامات انجام شده درخصوص بازگشایی مدارس و مشکلات موجود پرداختند، و مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری نیز به سئوالات آنان پاسخ داد.  

عباس سلطانیان ضمن تبیین برنامه های دفتر آموزش متوسطه نظری در سال تحصیلی جاری به 23 برنامه و 52 فعالیت جهت تحقق اهداف تعیین شده در شاخه نظری اشاره کرد و گفت: شناسایی دقیق دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تلاش برای جذب حداکثری آنان و بهبود شاخص پوشش تحصیلی، نظارت سرگروه های درسی مناطق آموزش و پرورش بر کلاس های درس مدارس و همکاری مدیران در اجرای نظارت بالینی، نظارت دقیق بر تمامی مدارس دولتی و غیردولتی جهت پشتیبانی و حمایت از مدیران در اجرای برنامه ها، تحلیل دقیق نتایج امتحانات پایه های مختلف در سطح مدرسه، منطقه و استان و تدوین برنامه های مداخله ای جهت بهبود شاخص و توزیع متوازن شاخه ای و رشته ای، از مهمترین برنامه های دفتر در سال جاری می باشد.

وی در ادامه به عملکرد مطلوب استان در زمینه افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش همکاران نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان شاخه نظری استان زنجان در سال گذشته 2 درصد افزایش یافته است.

توجه ویژه به حضور گسترده دانش‌آموزان در جشنواره های  علمی پژوهشی پژوهشسراهای دانش آموزی، حضور حداکثری دبیران در جشنواره الگوهای برتر تدریس از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در ابتدای این جلسه جناب آقای بهرامی معاون آموزش متوسطه استان گزارشی از اقدامات و فعالیت های کیفیت بخشی انجام شده در استان را ارائه نمود و سپس سه نفر از مدیران دبیرستان های استان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود و همکارانشان در خصوص امور جاری متوسطه، اقدامات انجام شده درخصوص بازگشایی مدارس و مشکلات موجود پرداختند، و مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری نیز به سئوالات آنان پاسخ داد.  

به اشتراک بگذارید :