22 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴:۲۱:۱۰
کد مطلب:  1744133
ربوشه معاون آموزش ابتدایی شهرتهران خبرداد
تبیین برنامه های معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش درجلسه ی خانواده ی ابتدایی شهرتهران

.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهرتهران،سعید ربوشه در جلسه ی تخصصی ابتدایی شهر تهران مورخه ی چهارشنبه 5 آبان که بلافاصله پس از جلسه ی توجیهی وزارت آموزش وپرورش درفضای مجازی برگزارشد به تبیین سیاست ها وبرنامه های اعلام شده توسط حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش وپرورش پرداخت.

ربوشه دراین نشست بر رویکرد اول مبنی بر تعیین وضعیت تارکان مدرسه شامل گام های شناسایی، جذب ونگهداشت درمدرسه، توسط مدیر مدرسه با بررسی پرونده های موجود درمدرسه ، تا پایان آبان و محاسبه ی نرخ خالص بازماندگان ازتحصیل تاکیدنمود.

وی رویکرد دوم و آموزش حضوری دانش آموزان درمدرسه با روال آرام وتدریجی براساس الگوی ارسالی از سوی حوزه ی ستاد و همسویی باستاد کرونا را باتوجه به اینکه اکثرکشورهای دنیا میزان حضور بیشتری ازدانش آموزان را نسبت به کشور ما دردوره ی کرونا داشته اند مورد مداقه وبحث قرارداد.

در ادامه ربوشه رویکرد سوم، یعنی « پایش یادگیری» و رصد اجرای درست ودقیق برنامه ی درسی شامل سه مرحله ی آمادگی مدارس( ثبت نام، توزیع کتب درسی ، توانمندسازی معلمان و....)، اجرای فرایند یاددهی ویادگیری و مرحله ی ارزشیابی را نقطه ی عطف برنامه ها درسال جاری اعلام کرد. دراین راستا احصا اسامی نیروی های جدیدالورود ( ماده 28، سربازمعلم، خرید خدمات و.....) و طراحی الگوی جامع توانمندسازی حرفه ای وتخصصی ایشان را دردستور کار حوزه معاونت قرارداد.

وی افزود تولید محتوای الکترونیک و توسعه ی سواد دیجیتالی بعنوان برنامه ی چهارم وبسیار واجد ارزش ، همسو با برنامه ی وزارتخانه به همت متخصصان و آموزگاران دوره دیده عملیاتی خواهدشد حال آنکه گام اول مبنی برتولید محتوا، گام دوم  شامل تولید محتوای چند رسانه ای به اجرا درآمده و اینک درگام سوم، توسعه ی سواد دیجیتال در سه طیف فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا برنامه ی عملیاتی پیش رو می باشد ودر پایان بر اجرای دقیق وجدی طرح خوانا در مدارس مجری که امسال درشهرتهران 500مدرسه می باشداشاره نمود.

دراین جلسه سه رئیس اداره حوزه معاونت اداره کل به تبیین برنامه های اداره ی خود پرداختند که اجرای طرح ملی رایگان آموزش مجازی پیش دبستانی و افتتاح باغ هنر مورخه ی 16 آبان، برگزاری جلسات راهبران برنامه های دوازدهگانه ی وزارتی( جابربن حیان، ارزشیابی کیفی، هویت کودکان ایران اسلامی  ، بوم، تدبیر، و...) و.... ازآن جمله بود.

به اشتراک بگذارید :