22 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۱۲:۰۶:۵۲
کد مطلب:  1741865
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ارتباط برخط با آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی کشور در شیراز تاکید کرد:
مسابقات آزمایشگاهی شایستگی های حرفه ای معلمان راعینیت می بخشد و آن را در کانون توجه نظام آموزشی قرار می دهد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزش این رویداد علمی و مسابقات آزمایشگاهی در آن است که شایستگی های حرفه ای معلمان را عینیت می بخشد و آن را در کانون توجه نظام آموزشی قرار می دهد و ضرورت وجودی این دسته از شایستگی های حرفه ای را بار دیگر بازنمایی می کند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس،دکتر علیرضا کمرئی در آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی کشور در شیراز گفت: اینکه ،بهبود کیفیت در آموزش مستلزم معلمانی کارآمد، با شایستگی های متفاوت است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: شایستگی هایی که قادر باشد انگیزه دانش آموزان را برای ورود به عرصه های علمی تحریک کند، یادگیری پایدار و عمیق بوجود آورد، دانش آموزان را درگیر موضوعات یادگیری کند، حیطه های بالاتری از درک و فهم و فراتر از حیطه های شناختی را به دنبال  داشته باشد و دانش آموزان را وارد سطوحی بالاتر از یادگیری مانند ترکیب و ارزشیابی کند.

کمرئی افزود: در مسیر خلق، موقعیت هایی ارزشمند تلقی می شود که فهم عمیقی از حقیقت علم را دردانش آموزان به دنبال داشته باشد، فرصت های کشف و شهود علمی را پدید بیاورد، ماهیت علم را در پدیده ها برای دانش آموزان روشن سازد و الهاماتی فراتر از شناخت به دانش آموز بدهد.

وی افزود: ملاحظه می کنید این ویژگی ها همه در یادگیری های مبتنی بر آزمایشگاه بی کم و کاست وجود دارد و همین عامل است که از مسابقات آزمایشگاهی و آموزش های مبتنی بر آزمایش برای دانش آموزان فرصت بی نظیر به وجود می آورد.

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: من معتقدم مسابقات آزمایشگاهی توانایی های معلمان را بهبود می بخشد و به عنوان بستری مناسب برای توسعه شایستگی های معلمان به حساب می آید و این موضوع کاملاً پذیرفته شده است کسی که فاقد کمال باشد و خود از شایستگی بهره نبرده باشد نمی تواند مطیع کمال باشد و سبب ایجاد شایستگی در دانش آموزان شود. 

وی در ادامه در حیطه دانش آموزی نیز تأکید بر فعالیت های آزمایشگاهی آثار مثبت در یادگیری دانش آموزان در همه عرصه های علمی به ویژه شیمی، فیزیک و زیست شناسی دارد.

 کمرئی گفت: فضای حاکم بر این دسته از آموزش ها باید موجب پرورش عواطفی شود که انرژی متراکم دانش آموزان را برای ورود به عرصه های علمی تحریک می کند. برای این کار لازم است محیط عاطفی مناسب و ارتباط دوستانه بین معلم و شاگردان شکل بگیرد و این شرط اصلی در توفیق این برنامه هاست.

وی گفت: سرخوردگی، سرکوفت و شکستی که حمایت نمی شود و سؤالی که به آن اهمیت داده نمی شود و موقعیتی که دانش آموز در آن محور نیست و بخشی که مشاهده پایان می یابد، این ها محرک دانش آموز نیستند و انگیزه ای ایجاد نمی کنند و باید در جریان اداره محیط های یادگیری عملی و آزمایشگاهی مورد توجه معلمان قرار گیرد. 

وی دومین ویژگی را  محوریت نقش دانش آموز در خلق موقعیت یادگیری قلمداد کرد و گفت، آزمایشگاه باید توسط دانش آموز اداره شود و معلم در نقش خود باید به تسهیل گری جریان یادگیری بسنده کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: همه اقدامات از جمله طراحی فرضیه، مهارت آزمون آن و کسب نتیجه و مستندسازی باید توسط دانش آموزان انجام شود.

 کمرئی درگیر شدن دانش آموزان، غرق شدن و مواجه شدن آنان با پدیده های علمی را پیش نیاز برانگیختگی در حوزه علم دانست و گفت این موقعیت با حضور در آزمایشگاه بیش از همه عرصه ها در تشکیل و بسط فرصت های تغییر برای دانش آموزان مؤثر است و  گاه مسیر علمی آن ها را تغییر می دهد.

وی گفت: تحریک علمی باید سبب اندیشیدن فراگیران پیرامون موضوع آزمایش شود و سبب طرح سؤالاتی فراتر از موضوع آزمایش برای آنان گردد.

کمرئی آزادی دانش آموز در حوزه فکر و اندیشه را ضروری دانست و گفت هیچ سؤالی از طرف دانش آموزان در محیط علمی بی ربط و بی جا نیست و باید پاسخ داده شود. وی شکل گیری و پرورش ایده های جدید، پرورش اعتماد به نفس ، تمرین تمرکز، یادگیری و تمرین پشتکار و سماجت برای دریافتن و کاوش کردن برای فهمیدن را از آثار و تبعات مثبت این دسته از آموزش ها شمرد و افزود یادگیری روش مند  عمل کردن و مستندسازی یافته ها نیز در این دسته از فعالیت ها ضروری است.

کمرئی باجمع بندی مطالب افزود: بنابراین هنر ما این است که به جای حفظ و ذخیره اطلاعات ، توانایی طبقه بندی، تحلیل و ترکیب اطلاعات، مهارت حل مسأله، مهارت های ارتباطی، مباحثه، مذاکره، مهارت های مدیریتی و فناورانه را بسط و گسترش دهیم و تقویت کنیم. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز شکل گیری رویکردی جدید به درس آزمایشگاه ضروری است زیرا در آزمایشگاه واقعی دانش آموز به صورت فیزیکی، دنیای واقعی، مواد اولیه و لوازم عینی و محسوس را برای مشاهده ودرک طبیعت یا دنیای مادی اطراف خود دستکاری می کنند و یاد می گیرند اما وقتی شرایط حضور فیزیکی وجود ندارد.

وی گفت: در کرونا آموختیم که در شرایط بحران راهی جز پناه بردن به آموزش های الکترونیکی و مجازی وجود ندارد به همین دلیل بود که  برنامه ریزان و معلمان رویکردهای جدید در آموزش ها را اتخاذ کردند.

کمرئی ادامه داد: اکنون شبیه سازها، فرصت یادگیری را به وجود می آورند تا به تدریج فراگیرنده به ویژگی های مدل مفهومی موضوع یادگیری پی ببرد و باید ازاین قابلیت ها در نظام آموزشی به ویژه در دروس عملی و آزمایشگاهی از آن ها بهره گرفت. همینطور نرم افزارها، موقعیت مناسبی را به وجود می آورند و آزمایشگاه مجازی را به جزئی تفکیک ناپذیر از سیستم آموزشی تبدیل می کنند.

وی گفت: خوشبختانه در این رویداد علمی موقعیت فضای مجازی فرصتی را فراهم آورد تا با ترکیب روش های حضوری مسابقات آزمایشگاهی و ارزشیابی های غیرحضوری راهبرد جدیدی در آموزش و یادگیری این درس تجربه شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه آزمایشگاه مجازی، چالش هایی را نیز به دنبال دارد که باید برای مقابله و مواجهه با آن مدل های بومی آزمایشگاه های مجازی را طراحی کرد تا متناسب با کتاب های درسی هرپایه و اهداف یادگیری در آن آزمایشگاه را به جزء ضروری و جدایی نشدنی از موقعیت یادگیری به ویژه در علوم پایه تبدیل کرد.

کمرئی گفت: امروز لازم است در حوزه فناوری های آموزشی روش ها و دستورالعمل ها را بر مبنای یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح ها، اجرا و ارزشیابی ها در برنامه های آموزشی تنظیم وتدوین کنیم زیرا آموزش های الکترونیکی تکمیل کننده آموزش است و گاه در شرایطی جایگزین آموزش اصلی می شود.

وی گفت: مزیت این آموزش ها دراین است که متن صوت وتصویر و غیرترکیب می شوند تا یادگیری را به حداکثر برسانند.

کمرئی گفت: در این شیوه نیازمند بازمهندسی فعالیت های آموزشی و بازاندیشی در ماهیت یادگیری هستیم.

به اشتراک بگذارید :