13 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۰:۰۳:۰۰
کد مطلب:  1735983
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش و پرورش شهر تهران تصریح نمود
بازدید مبتنی بر تبیین، هدایت ، نظارت و بازرسی از اجرای الگوی فعالیتهای آموزشی و پرورشی و بازگشایی تدریجی مدارس

.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران محمد بداغی اظهارداشت: در راستای تبیین کامل و اجرای مطلوب دستورالعمل الگوی فعالیت های آموزشی و پرورشی ، هدایت ، نظارت و بازرسی اجرای الگو، طرح پایش درصد فعالیت ها، طی 2 هفته در تمامی مناطق 19 گانه شهر تهران آغاز شده است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش و پرورش شهر تهران افزود: بر اساس این طرح ، روزانه گروه های بازدیدی توسط اداره کل و مناطق از مدارس مشمول طرح ، بازدیدخواهند داشت .

وی ادامه داد: تا کنون مناطق 5-7-14-19-16 و4 مورد بازدید و نظارت قرار گرفته اند و بر اساس خروجی عملکرد مدارس و تحلیل بازدیدها اقدامات مکمل در جهت مطلوبیت اجرای الگو صورت می پذیرد.

گفتنی است اجرای این طرح ادامه خواهد داشت .

به اشتراک بگذارید :