22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۰:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1731377
در معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تشکیل شد:
سومین شورای عمومی پرسنل معاونت سواد آموزی استان در سال تحصیلی جدید

با حضور پرسنل معاونت سواد آموزی و با هدف تشریح و تبیین برنامه ها و فعالیت های ابلاغی سال تحصیلی جدید اولین شورای عمومی پرسنل در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ تشکیل شد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور پرسنل معاونت سواد آموزی و با هدف تشریح و تبیین برنامه ها و فعالیت های ابلاغی سال تحصیلی جدید اولین شورای عمومی پرسنل معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ تشکیل گردید .

نسرین باباپور ، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن ارائه گزارشی از موارد مطرح شده در همایش معاونین استانها بر پیگیری مستمر در روند اجرایی و عملیاتی شدن دستورالعمل های ابلاغی از سازمان تاکید نمود .

 باباپور گفت : با هدف افزایش کمی و کیفی نظارت حضوری و غیر حضوری ، افزایش کارایی ، تقویت سیستم بازخوردی و همچنین ارتقاء میزان پاسخگویی برنامه ریزی لازم انجام و عملیاتی خواهد شد .

وی تصریح کرد با هدف تحت پوشش قرار دادن حجم ابلاغی در نواحی ، شهرستان ها و مناطق آموزش و پرورش استان ؛ با تاکید بر تدوین اطلس اولیا و ارائه گزارش مستمر از عملکرد با روسای آموزش و پرورش هماهنگی لازم انجام و عملیاتی خواهد شد .

معاون سواد آموزی استان اصفهان در پایان این جلسه از تلاش های بی وقفه همکاران در خصوص اجرای فعالیت های متنوع سواد آموزی تقدیر نمود و همچنین ضمن خیر مقدم به حضور کارشناسان جدید معاونت ؛ پنجه پور و  سلمانی از تلاش و همراهی همکارانی که به دلیل بازنشستگی ، انتقال و یا تغییر پست جابجا شده اند تقدیر و تشکر نمود .

در ادامه همکاران در خصوص نحوه اجرای برنامه ها و چالش های پیش رو گزارشهای خود را ارائه نمودند .

به اشتراک بگذارید :