28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۱:۳۵:۴۸
کد مطلب:  1730845
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی درگردهمایی مدیران و کارشناسان شاهد استان
مدارس شاهد به جهت رسالت خطیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ماموریتی متفاوت از سایر مراکز علمی دارند

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در گردهمایی مدیران و کارشناسان شاهد نواحی و مناطق استان گفت: مدارس شاهد به جهت رسالت خطیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ماموریتی متفاوت از سایر مراکز علمی دارند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور شاهد و ایثارگران، گردهمایی مدیران و کارشناسان شاهد نواحی و مناطق استان آذربایجان شرقی با حضور محمدرضا رزاقی مدیرکل امور شاهد و ایثارگران و جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان در باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد.

 پاشایی در این گردهمایی گفت: نگاه مجموعه  به مدارس شاهد حمایتی و تقویتی است و در این میان هماهنگی بین بخشی  گره‌گشای مشکلات است.

وی افزود:  از 19 ماه گذشته که بحث کرونا مطرح شد و اطلس دسترسی دانش آموزان به خدمات آموزشی تغییر کرد مبنا بر این شد که حتی یک دانش آموز نباید از سیستم آموزشی محروم شود.

پاشایی با اشاره به اینکه کیفیت در همه مدارس، به ویژه در مدارس شاهد مورد تاکید است، تصریح کرد: برنامه و تمرکز ما باید بر این اصل استوار باشد.

پاشایی خاطرنشان کرد:  توانمندسازی و ارتقاء سطح دانش کارکنان در تحقق اهداف مجموعه بسیار مهم و تعیین کننده است و در ادامه عنوان کرد: امروز با افتخار میتوانیم بگوییم که آموزش و پرورش استان از مرکز ستاد تا دورترین نقطه در مدارس دارای برنامه است.

رئیس ستاد اجرائی شاهد و ایثارگران استان آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود اظهارکرد: مدارس شاهد و ایثارگران به جهت رسالت خطیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ماموریتی متفاوت از سایر مراکز علمی دارد.

به اشتراک بگذارید :