25 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۰:۲۷:۱۲
کد مطلب:  1730673
کارگاه آسیب های اجتما عی به مناسبت هفته بهداشت روان در آموزشگاه شریعتی منطقه بزینه رود برگزار شد

کارگاه آسیب های اجتما عی به مناسبت هفته بهداشت روان با حضور شاهوردی (کارشناس شبکه بهداشت درمان) با موضوع هفته بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردید .

به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی منطقه بزینه رود کارگاه آسیب های اجتما عی به مناسبت هفته بهداشت روان با حضور شاهوردی (کارشناس شبکه بهداشت درمان) با موضوع هفته بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردید .

آقای شاهوردی در ادامه اظهار داشت :باید گفت دایره ی آسیب های اجتماعی بسیار وسیع است و هر کدام از این آسیب ها به خودی خود از اهمیت ویژه ای برخور دارند .

به اشتراک بگذارید :