22 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۰:۳۵:۰۰
کد مطلب:  1728599
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری ویژه کارکنان اداری، مدیران معلمان ادارات آموزش و پرورش سراسر فارس

جلسه آموزشی و توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات ادارای ویژه مدیران، معلمان و کارکنان اداری ادارات آموزش و پرورش سراسر فارس با حضور کارشناس مسئول امور حقوقی و کارشناس نظارت دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، جلسه آموزشی و توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات ادارای به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد و تراوا برای مدیران، معلمان و کارکنان ادارای ادارات آموزش و پرورش سراسر فارس برگزار شد.
کارشناس مسئول حقوقی دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ضمن  تشریح اهداف برگزاری جلسات آموزشی از سوی دفتر هماهنگی هیا ت های رسیدگی به تخلفات اداری که آگاهی بخشی در راستای کاهش تخلفات اداری می باشد به تبیین جایگاه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مفهوم تخلف و ابعاد حقوقی آن پرداختند.


رضوان امید علی با اشاره به  شرح وظایف مسولین امور اداری در خصوص ابلاغ اوراق قضایی، اجرای آرا هیات ، اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری و ...مطالب رابیان کردند.
وی با تاکید بر اینکه صدور ابلاغ های صوری برای افراد وجاهت قانونی ندارد توجه مسئولان محترم مقاطع تحصیلی که متولی صدور ابلاغ می باشند را به این مهم جلب کرد و  افزود:  همکاران فرهنگی در خصوص اتمام مراحل مرخصی بدون  حقوق و نقل و انتقال های موقت و دایم  نتیجه را تا صدور حکم کارگزینی پیگیری کنند. در ادامه به ضرورت تعامل موثر مسئولان امور حقوقی با مسئولان اموراداری در بحث اجرای دادنامه ها ی دیوان عدالت اداری پرداخت. 

همچنین  وی در جلسه ویژه مدیران مدارس در خصوص ضرورت تسلط مدیران محترم  به  آیین نامه اجرایی مدارس، تبیین ماده ۸ قانون  رسیدگی به تخلفات اداری و بند های تخلفاتی آن براساس فراوانی مصداق تخلف در استان ، توضیحاتی  ارائه دادند. 
در ادامه جلسه لیلا جهانیان کارشناس نظارت دفتر هماهنگی در جلسه همکاران اداری  ادارات آموزش و پرورش در خصوص انعقاد هر نوع قراردادی به لزوم اخذ مجوزها، ظرفیتها، چگونگی تعیین و پرداخت مبلغ قراردادها، رعایت تشریفات قانونی از جمله مناقصه و مزایده ، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، موضوع تخلف تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان ادارات ، جعل ، تمرد از اوامر مافوق ، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری تبیین ابلاغ واقعی و قانونی که از وظایف مسولین محترم کار گزینی  می باشد و همچنین مصادیق و موارد تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و مصرف وجوه در غیر محل قانونی توضیحاتی داد. 
همچنین  در رابطه با قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مجازات اسلامی ماده 90  قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مطالبی  مرتبط با انجام وظایف همکاران بیان داشت.

 

به اشتراک بگذارید :