20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۰:۰۷:۳۰
کد مطلب:  1723567
ربوشه در جمع آموزگاران مدرسه ی تلویزیونی ایران تاکیدکرد
مدرسه ی تلویزیونی رویدادی اثربخش در فرایند یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد.

ربوشه معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرتهران در جمع آموزگاران مدرسه ی تلویزیونی برنقش موثر آموزش تلویزیونی در توسعه و تعمیق یادگیری دانش آموزان ابتدایی تاکیدکرد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش شهر تهران، ربوشه معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرتهران در جلسه ی کارگروه آموزگاران مدرسه ی تلویزیونی ایران ضمن تقدیر از زحمات جهاد گونه ی این گروه از آموزگاران که در فضای آموزشی سخت دوره ی کرونا با عزمی جزم، رسالت حرفه ای خود را در شکلی فاخر به تصویر کشیدند؛از تداوم اجرای این رویداد ملی وعظیم طی سال تحصیلی خبرداد. 
ربوشه اعلام کرد : در بستر مهر آرام و رویکرد بازگشایی تدریجی مدارس ، مدرسه ی تلویزیونی همچنان در تعمیق یادگیری دانش آموزان نقش موثر و بسزایی داشته و روزآمدی علمی مدرسان، بروز ایده وخلاقیت های جدید مبتنی برتجربه ی زیسته وموفق سال گذشته و بررسی ومطالعات تطبیقی در نحوه ی عملکرد کشورهای همسایه بر غنای این پروژه ی موثر می افزاید. ترغیب دانش آموزان وخانواده ها به بهره گیری از محتوای آموزشی- تربیتی مدرسه ی تلویزیونی رویکرد وانتظار حوزه ی معاونت ابتدایی است که بعنوان یکی از گام های 15 گانه ی بازگشایی به مناطق اعلام شده است.
درادامه ی جلسه، احمدی رئیس اداره ی تکنولوزی و دبیراجرایی این طرح برعدم تبلیغ موسسات درقاب تلویزیون، مدیریت بهینه ی زمان، بهره گیری از کارافزارهای مفید آموزشی، تدوین سناریو بر اساس زیست بوم جدید، رعایت جدول بودجه بندی دروس، تعامل با آموزگاران اقصی نقاط کشور و بهره گیری از ایده ها وپیشنهادات ایشان، گنجاندن برنامه ی مدرسه ی تلویزیونی در برنامه ی درسی دانش آموزان ، رعایت شئونات اسلامی واخلاقی و تقویت تیم پشتیبانی تاکید کرد.  

 

به اشتراک بگذارید :