21 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰۹:۲۲:۳۴
کد مطلب:  1723455
پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران عنوان نمود:
تحلیل هم سنجی ابزار مدیریتی مناسب برای بهبود نتایج عملکردی در الگوهای بازگشایی مدارس است

در نشست معاونان آموزش متوسطه تحلیل عملکرد مناطق در مراحل صدور مجوز بازگشایی و انتخاب الگوهای بازگشایی انجام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران , نشست معاونان آموزش متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران  برگزار شد.

پانته آ  درّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران درابتدای جلسه به تبیین مراحل صدور مجوز بازگشایی برای هنرستان های فنی و حرفه ای وکاردانش بااولویت ویژه دروس مهارتی فنی و حرفه ای و کاردانش از سوی مناطق پرداخته و ضمن تأکید به تکمیل فرم بهداشتی ، تکمیل فرم آموزش به روش ترکیبی را منوط به صدور مجوز از سوی کمیته بهداشت منطقه برشمرد.

درّی درخصوص آموزش دروس شایستگی های فنی در شاخه فنی و حرفه ای و استاندارهای مهارت شاخه کاردانش به صورت تراکمی حضوری بیان داشت: این آموزش ها پس از صدور مجوز بازگشایی  و تکمیل فرم آموزش های ترکیبی توسط هنرستان های فنی و حرفه ای وکاردانش  بارعایت شیوه نامه بهداشتی 06  و دروس عمومی ، شایستگی های غیرفنی و پایه به صورت غیرحضوری درهنرستان ارائه می شود.

درّی همچنین در بخش دیگری از نشست با تحلیل عملکرد مناطق دربررسی فرم بهداشتی  به ویژه گویه های 4،5و 6 در خصوص محل مدرسه ، تعداد دانش آموز و اولویت بازگشایی با مجوز های صادرشده و در پی آن  تکمیل فرم های 3 الف یا ب  متناسب با الگوی بازگشایی افزود : انتظار می رود  بررسی و نظارت  مستمر کارگروه سلامت و بهداشت  پروژه مهر مناطق با پوشش کامل انواع مدارس دولتی و غیردولتی  به باز گشایی آرام و تدریجی  مطابق  دستورالعمل  منجر شود.

او گفت :تحلیل هم سنجی ابزار مدیریتی مناسب برای بهبود  نتایج عملکردی در الگوهای بازگشایی مدارس است و با استناد به آن می توان روند تصمیم ها و شرایط اجرای بهتر فعالیت  را بررسی و در راستای ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی  اقدام نمود.

 

به اشتراک بگذارید :