23 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰۸:۱۶:۲۶
کد مطلب:  1719263
معاون وزیر تاکید کرد؛
حرکت به سمت انسجام بخشی، هویت آفرینی ومشارکت خانواده ها در نظام تعلیم و تربیت ومداخلات بهنگام در حل مشکلات یادگیری نوآموزان از طریق تدوین سه بسته تحولی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در سال جاری سه بسته تحولی "آموزش، پرورش و توان بخشی خانواده محور"، "جشنواره نشاط" و "غربال و مداخله بهنگام نوآموزان ۵ تا ۷ ساله در معرض مشکلات ویژه یادگیری" در آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است گفت: انسجام بخشی و هویت آفرینی، مشارکت خانواده ها در نظام تعلیم و تربیت ومداخلات بهنگام در حل مشکلات یادگیری نوآموزان از اهداف تدوین این سه بسته تحولی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی در نشست بررسی بسته های تحولی با بیان  اینکه بسته تحولی آموزش، پرورش  و توان بخشی خانواده محور با 6 هدف ، 10 راهبرد و 7 برنامه تدوین شده است گفت: نقش بسیار مهم و تعیین کننده خانواده در تربیت فرزندان،  لزوم آموزش و جلب مشارکت والدین در مسائل آموزشی ، پرورشی و توانبخشی ،  توانمند سازی و حمایت از کودکان و دانش آموزان با نیاز های ویژه، جلب مشارکت دیگر شهروندان و جوامع محلی از طریق ارتقای دانش و مهارت آنان و اجرای راهکار 8-8 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر مشارکت فعال تمامی عوامل سهیم و موثردر نیاز های فوری و عمومی جامعه از جمله ضرورت های تدوین بسته تحولی آموزش، پرورش  و توان بخشی خانواده محور است.

وی با اشاره به 7 برنامه تحولی آموزش، پرورش  و توان بخشی خانواده محور گفت: ایجاد شبکه جامع آموزش و اطلاع رسانی تخصصی در بستر فناوری اطلاعات، ایجاد خط مشاوره برای دانش آموزان با نیاز های ویژه و خانواده ها، ایجاد دبیرخانه های تخصصی آموزش خانواده مجازی در 7 گروه و 7 استان ، برگزاری کارگاه های آموزش خانواده، توسعه کمی و کیفی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده، توسعه مشارکت اولیا از طریق پارلمان مشورتی اولیا و مدرسه یاری  و مددکاری اجتماعی مبتنی بر جامعه محلی، 7 برنامه اصلی این بسته تحولی است.

معاون وزیر در ادامه به تشریح بسته تحولی "جشنواره نشاط "پرداخت و گفت:  این بسته تحولی با رویکرد اجرای برنامه های ورزشی گروهی و خانوادگی تدوین شده است و گامی در جهت خودباوری و هویت‌بخشی به دانش‌آموزان است.

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی جامعه گسست‌ها و تعارضات نسلی است که موجب بحران هویت، بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه و سلامت اجتماعی می‌شود و فعالیت‌های ورزشی، علمی و هنری از جمله فعالیت‌های انسجام بخش و هویت آفرین است.

وی تصریح کرد:  بسته تحولی "جشنواره نشاط" مجموعه ای از برنامه های انسجام بخش و هویت آفرین است که موجب انسجام بیشتر خانواده‌ها و ارتباطات بیشتر می‌شود.

حسینی با بیان اینکه  بازی و ورزش ﻧﻘﺶ  ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ  در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ، روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارد، اظهار کرد:  اجرای بازی ها و ورزش های طراحی شده  در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺸﺎط ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺑﺮ  اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی  درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری در 10 درصد مدارس استشنایی جشنواره  بازی و ورزش بومی محلی و هویت آفرین در قالب بسته تحولی جشنواره نشاط برگزار خواهد شد.

 معاون وزیر سومین  بسته تحولی سال جاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی را  بسته تحولی غربال و مداخله بهنگام برای نوآموزان 5 تا 7 ساله  در معرض مشکلات یادگیری دانست و گفت: طراحی و محاسبه ویژگی‌های روان سنجی چک لیست غربال نوآموزان پیش دبستانی در معرض مشکلات یادگیری و طراحی و بررسی محتوایی مداخله توان بخشی شناختی برای نوآموزان در معرض مشکلات ویژه یادگیری دو برنامه اصلی این بسته تحولی است.

 

به اشتراک بگذارید :