25 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۰:۵۹:۰۰
کد مطلب:  1717885
پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران :
ازمهرماه آموزش دروس کارگاهی هنرستان های فنی وحرفه ای–کاردانش با اخذمجوز ازکارگروه سلامت وبهداشت پروژه مهرمنطقه و رعایت پروتکل بهداشتی 06 حضوری است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران تاکید نمود

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ،پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران اظهارداشت: با هدف مدیریت و راهبری بازگشت به آموزش های حضوری مدارس به صورت  آرام و تدریجی و بهبود کیفیت خدمات آموزشی  و تربیتی و کاربرد اقتضایی روش های ترکیبی (حضوری-غیرحضوری ) در فرایند یاددهی - یادگیری و با تبعیت از اصول حفظ سلامت   دانش آموزان ،معلمان و خانواده ها ،برخورداری از تعلیم و تربیت  با کیفیت ، تاکید بر عدالت  در تامین فرصت های آموزش و یادگیری در تعلیم و تربیت رسمی عمومی ، اقناع افکار عمومی ، آمادگی ذینفعان از رعایت  بهداشت فردی ، تفویض تصمیمات اجرایی به مدارس و مناطق در هر شرایطی از شروع  مهرماه  جریان یاددهی- یادگیری برای هیچ  دانش آموزی نباید با وقفه روبه رو شود.

درّی افزود: آموزش دانشمراحل اخذ آموزان در مدارس کم جمعیت روستایی با توجه به محدودیت های دسترسی به سایر روش های نیمه حضوری و امکان فاصله گذاری  اجتماعی در آنها و صرفا آموزش  دروس کارگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش با توجه به ماهیت آموزش های مهارتی ، محدود بودن  دانش آموزان ، تعداد روزهای کم مورد نیاز برای آموزش در هفته و امکان فاصله گذاری اجتماعی  در این  قبیل  مدارس با رعایت  پروتکل بهداشتی 06 و اخذ  مجوز از کارگروه  سلامت و بهداشت  پروژه مهر منطقه حضوری است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش پایتخت بیان داشت:مجوز  با تشکیل کمیته سلامت مدرسه  و تکمیل فرم 1 چک لیست بهداشتی  در سامانه tmsLآغاز می شود. سپس  بررسی وضعیت  مدرسه  از لحاظ بهداشتی و قرارگرفتن و اولویت  بازگشایی  در کارگروه  سلامت  و بهداشت پروژه مهر  منطقه بررسی می شود. درصورت احراز شرایط بهداشتی و اولویت بازگشایی  مجوز لازم صادر می شودو مدیران مدارس با تشکیل فرم 3-الف (حضوری یا ترکیبی) فعالیت خودرا آغاز می نماید .

در صورتی که  مدرسه شرایط بهداشتی لازم را برای آموزش حضوری یا ترکیبی کسب نکرده باشد یا زمان اولویت  بازگشایی مطابق دستورالعمل  نرسیده باشد با تکمیل فرم 3 ب  فعالیت  غیرحضوری مدرسه ادامه خواهدداشت تا شرایط مجدد در منطقه  مورد بررسی قرار گیردو در نزدیک ترین زمان مجوز لازم صادر گردد.

 

به اشتراک بگذارید :