27 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۸:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1717435
نمون برگ های (word) فعالیت های هفته پژوهش سال 1400
نمون برگ های (word) فعالیت های هفته پژوهش سال 1400

1. سهمیه استانی برگزیدگان و داوران منتخب برنامه معلم پژوهنده (هفته پژوهش سال 1400)word 2. کاربرگ‌ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه ها ویژه گزارش پژوهشی با رویکرد کیفی (هفته پژوهش سال 1400)pdf 3. کاربرگ‌ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه ها ویژه گزارش پژوهشی با رویکرد کیفی (هفته پژوهش سال 1400)word 4. کاربرگ های ارزشیابی گزارش نهایی طرح های پژوهشی و پایان نامه ها(با رویکرد کمی)(هفته پژوهش سال 1400)word 5. دستورالعمل اجرایی تجارب برتر در مدیریت پژوهشی (هفته پژوهش سال 1400)word 6. جدول تسهیم امتیازات مقالات مشترک(هفته پژوهش سال 1400)word 7. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده(هفته پژوهش سال 1400)word 8. شیوه عمل در مورد ارسال مدارک و مستندات مربوط به پژوهشگر برتر(هفته پژوهش 1400)word 9. نمون برگ گزارش فعالیت های علمی - پژوهشی معاونت ها/ سازمان ها/ مراکز/ دفاتر و دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش(هفته پژوهش 1400) word 10. نمون برگ گزارش فعالیت های شورای تحقیقات استان ها (هفته پژوهش 1400)word

باسمه‌تعالی

وزارت آموزش‌وپرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

کاربرگ‌ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه ها

ویژه گزارش پژوهشی با رویکرد کیفی

 

هفته پژوهش1400

عنوان طرح / پایان‌نامه: ..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

*تذکر مهم:

          خواهشمند است پیش از آغاز ارزشیابی نکات مندرج در صفحه بعد را به‌دقت مطالعه فرمایید.

 • برای ارزشیابی طرح/ پایان‌نامه برگزیده ارسال 2 نسخه کاربرگ ارزشیابی تکمیل شده توسط دو نفر ارزیاب ضروری است.

 

باسمه‌تعالی

 

ارزیاب محترم

با اهدای سلام و سپاسگزاری از همکاری حضرت‌عالی،

 

به‌منظور افزایش دقت و هماهنگی در ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی/ پایان‌نامه‌های شرکت داده شده در انتخاب پژوهش‌های برتر، توجه به نکات زیر ضروری است:

 

1- هدف از این ارزشیابی، انتخاب پژوهش‌های برتر است؛ لذا خواهشمند است به‌منظور پیشگیری از خطا در انتخاب و انحراف از مسیر عدالت، با ارزیابی نقادانه و دقیق گزارش ضمیمه، امکان ارج‌گذاری به تلاش‌های پژوهشی ناب و برتر را فراهم آورید.

2- طرحی که در حضور دارید یک طرح با رویکرد کیفی است برای رعایت عدالت در ارزشیابی آن برخی معیارهای متفاوت در نظر گرفته شده است. برای شفاف‌سازی برخی معیارها توضیحاتی در پی‌نوشت آمده است. لطفاً به این توضیحات توجه فرمایید.

3- ارزشیابی گزارش‌های پژوهشی از طریق   13 مؤلفه و   74  گویه به انجام می‌رسد. گویه‌ها با یک پیوستار 6 درجه‌ای از 0 تا 5، به‌صورت کمی درمی‌آیند و در معرض قضاوت جنابعالی قرار می‌گیرد.

4- برخی از مؤلفه‌های این کاربرگ دووجهی هستند یعنی یک ویژگی را در دو شکل از طرح‌های کیفی موردتوجه قرار داده است به این صورت که هر طرح کیفی یکی از این وجوه را باید داشته باشد و شما باید یکی از این وجوه را در ارزیابی در نظر بگیرید.

5- خواهشمند است پیش از ارزشیابی، از کامل بودن تعداد صفحات کاربرگ‌ها اطمینان حاصل فرمایید. تعداد کل صفحه‌ها و شماره هر صفحه در بالای تمامی برگ‌ها ذکرشده است.

 

کاربرگ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها با رویکرد پژوهش کیفی 1400                               صفحه کاربرگ ارزشیابی 1 از 3

 

مؤلفه ارزیابی

ردیف

ملاک ارزیابی

امتیاز

ضریب

امتیاز با ضریب

5

4

3

2

1

0

عنوان

1

به‌گونه‌ای بیان‌شده است که با رویکرد کیفی پژوهش تناسب دارد[1]

 

 

 

 

 

 

2

 

2

روشن و قابل‌فهم است

 

 

 

 

 

 

1

 

3

با موضوع پژوهش ارتباط دارد

 

 

 

 

 

 

1

 

چکیده

4

مسئله پژوهش را در بردارد

 

 

 

 

 

 

1

 

5

چهارچوب طرح را در بردارد

 

 

 

 

 

 

1

 

6

ابزار پژوهش را در بردارد

 

 

 

 

 

 

1

 

7

ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان[2] و روش انتخاب آن‌ها را در بردارد

 

 

 

 

 

 

1

 

8

یافته‌های اصلی و نتیجه‌گیری پژوهش را در بردارد

 

 

 

 

 

 

1

 

9

گویا و قابل‌فهم است

 

 

 

 

 

 

1

 

10

واژگان کلیدی مناسب را بیان کرده است

 

 

 

 

 

 

1

 

بیان مسئله

11

پایه‌های نظری مسئله پژوهش را مطرح کرده است

 

 

 

 

 

 

3

 

12

به ویژگی‌ها و شرایط خاص مسئله مورد پژوهش توجه کرده است.

 

 

 

 

 

 

4

 

13

مفاهیم اصلی پژوهش به‌خوبی برجسته شده و تشریح شده است.

 

 

 

 

 

 

4

 

14

شواهد و مستندات پژوهشی و نظری کافی برای بیان مسئله ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

15

بیانگر مسائل اساسی نظام آموزش‌وپرورش است.

 

 

 

 

 

 

4

 

ضرورت

16

ضرورت انجام پژوهش باتوجه‌به شواهد پژوهشی و علمی به‌روشنی بیان‌شده است.

 

 

 

 

 

 

2

 

17

کاربردهای عملی و نظری پژوهش را برای کاربران به روش روشن و منطقی مطرح نموده است.

 

 

 

 

 

 

2

 

اهداف

18

با مسئله پژوهش مرتبط هستند.

 

 

 

 

 

 

1

 

19

ابعاد مختلف مسئله پژوهش را در حد امکان و ظرفیت طرح پوشش می‌دهند.

 

 

 

 

 

 

1

 

20

پژوهش از انسجام لازم برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

1

 

21

با رویکرد پژوهش کیفی دست‌یافتنی هستند.

 

 

 

 

 

 

1

 

پرسش‌ها [3]

22

متناسب با اهداف پژوهش می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

4

 

23

مسئله پژوهش را پوشش می‌دهند

 

 

 

 

 

 

4

 

 

24

با چارچوب نظری یا مفهومی (‌قیاسی) پژوهش هماهنگ هستند. [4]

 

 

 

 

 

 

6

 

یا در صورت استقرایی بودن طرح، پرسش‌ها دارای هماهنگی درونی و انسجام هستند

25

امکان وارسی آن‌ها از طریق پژوهش کیفی وجود دارد

 

 

 

 

 

 

6

 

تعاریف مفاهیم

26

تعریف مفهومی و نظری با چهارچوب نظری یا مفهومی موردنظر (‌طرح‌های قیاسی) و یا مسئله و تناسب دارد

 

 

 

 

 

 

5

 

27

به نحو بررسی‌پذیر تعریف (عملیاتی) شده‌اند[5]

 

 

 

 

 

 

4

 

28

مفاهیم مهم و کلیدی در پرسش‌ها تعریف و به میزان کافی توضیح داده شده‌اند.

 

 

 

 

 

 

5

 

پیشینه

29

به تازه‌ترین پژوهش‌ها و نظریه‌ها اشاره دارد.

 

 

 

 

 

 

3

 

30

با موضوع و مسئله پژوهشی ارتباط مناسبی دارد.

 

 

 

 

 

 

3

 

31

شواهد، پژوهش‌ها و نظریه‌های پیشین را به‌درستی نقد کرده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

32

در ارائه شواهد علمی و پژوهشی دارای نظم منطقی و سازمان مناسب است.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

33

در بررسی پیشینه به چهارچوب مفهومی خاصی برای هدایت پژوهش رسیده است. (‌در طرح‌های با رویکرد قیاسی)

 

 

 

 

 

 

4

 

در طرح‌های با رویکرد استقرایی آیا پیشینه به‌اندازه‌ای هست که به میزان مناسب حساسیت نظری مناسب پژوهشگر بیانجامد

34

از منابع معتبر و دست‌اول برگرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

35

با رعایت امانت تدوین شده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

36

از حجم شواهد کافی برای هدایت ساختار پژوهش برخوردار است

 

 

 

 

 

 

4

 

 

کاربرگ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها با رویکرد پژوهش کیفی 1400                                  صفحه کاربرگ ارزشیابی 2 از 3

 

مؤلفه ارزیابی

ردیف

ملاک ارزیابی

امتیاز

ضریب

امتیاز با ضریب

5

4

3

2

1

0

روش پژوهش

37

رویکرد می‌دانی خود را به نحو شفاف و روشن بیان کرده است. [6]

 

 

 

 

 

 

2

 

38

روند اجرای پژوهش را به شیوه مناسبی و به نحو روشن و درست بیان کرده است[7].

 

 

 

 

 

 

3

 

39

روش اجرای با مسئله و هدف پژوهش ارتباط دارد

 

 

 

 

 

 

2

 

40

جامعه موردمطالعه را به‌دقت تعریف نموده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

41

روش نمونه‌گیری را باتوجه‌به طرح و پرسش‌های پژوهش درست انتخاب نموده است

 

 

 

 

 

 

2

 

42

روش نمونه‌گیری را به‌روشنی بیان و دلایل توجیهی انتخاب روش نمونه‌گیری را بیان کرده است.

 

 

 

 

 

 

2

 

43

ملاک انتخاب افراد نمونه را تشریح کرده است[8]

 

 

 

 

 

 

2

 

44

تعداد نهایی افراد شرکت‌کننده در پژوهش را مشخص نموده است و دلیل آن را نیز بیان کرده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

45

اصول اخلاقی موردنظر در اجرای پژوهش را تصریح کرده و شواهد لازم برای اجرای آن ارائه داده است.

 

 

 

 

 

 

2

 

46

ابزارهای مناسب را برای جمع‌آوری داده‌ها جهت پاسخگویی به پرسش‌های موردنظر انتخاب نموده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

47

ویژگی‌های ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها و آن‌ها را توصیف نموده است.

 

 

 

 

 

 

2

 

48

چگونگی اعتباربخشی به ابزارها را توضیح داده است

 

 

 

 

 

 

2

 

49

چگونگی اعتبار و روایی طرح پژوهشی کیفی خود را با شیوه کیفی توضیح داده است[9].

 

 

 

 

 

 

3

 

50

روش‌های تحلیل داده‌های خود را (‌قیاسی یا استقرایی) به نحو روشن توضیح داده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

51

از روش‌های تحلیل مناسبی برای داده‌ها و پاسخ به پرسش‌ها استفاده کرده است

 

 

 

 

 

 

3

 

52

به همه پرسش‌های پژوهش پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

3

 

53

نتایج پژوهش را به‌صورت جداول و نمودارهای(‌کیفی) گویا و روشن سازمان‌دهی نموده است.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

بحث و نتیجه‌گیری

54

مبتنی بر تحلیل داده‌های پژوهش است.

 

 

 

 

 

 

5

 

55

دستیابی به هدف‌های پژوهش را به شیوه درست نشان داده است.

 

 

 

 

 

 

3

 

56

در پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش موفق شده است.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

57

یافته‌های پژوهش را باتوجه‌به چهارچوب نظری(‌قیاسی) مورد تحلیل قرار داده است و چهارچوب قیاسی را بازسازی کرده است.

(یا)

 

 

 

 

 

 

6

 

درصورتی‌که رویکرد پژوهش استقرایی است یافته‌های را در جهت تدوین یک چهارچوب نظری یا مفهومی مناسب برآمده از تحلیل‌ها هدایت کرده است

58

تشابه یا تفاوت یافته‌ها با نتایج پژوهش‌های قبلی موردبحث قرار داده و به دلایل احتمالی آن اشاره نموده است.

 

 

 

 

 

 

5

 

59

از مجموع بحث‌ها جمع‌بندی به عمل‌آورده و نتیجه‌گیری و چهارچوب مفهومی یا نظری خود را (‌قیاسی یا استقرایی) تصریح نموده است[10]

 

 

 

 

 

 

6

 

60

در مورد چگونگی تعمیم‌یافته‌های طرح بحث نموده است.

 

 

 

 

 

 

5

 

61

چهارچوب‌های قیاسی بازسازی‌شده پژوهش به لحاظ علمی ارزشمند است

 

 

 

 

 

 

5

 

استقرایی (چهارچوب تولیدشده) به‌دست‌آمده از پژوهش به لحاظ علمی ارزشمند است[11].

پیشنهادها

62

برخاسته از تحلیل‌ها و پاسخ‌های داده شده به پرسش‌های پژوهش هستند.

 

 

 

 

 

 

2

 

63

واقع‌بینانه، عملی و بدیع هستند.

 

 

 

 

 

 

2

 

64

منطقی، مستدل و گویا هستند.

 

 

 

 

 

 

2

 

65

زمینه‌های پژوهشی گسترده‌تری را پیش روی مطالعه‌کننده قرار می‌دهند.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

کاربرگ ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌ها و پایان‌نامه‌ها با رویکرد پژوهش کیفی  1400                                    صفحه کاربرگ ارزشیابی 3 از 3

مؤلفه ارزیابی

ردیف

ملاک ارزیابی

امتیاز

ضریب

امتیاز با ضریب

5

4

3

2

1

0

محدودیت‌ها

66

منطقی و پذیرفتنی هستند.

 

 

 

 

 

 

2

 

67

به نحو درست مدیریت شده‌اند.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ساختار کلی

 

 

 

 

68

گزارش نهایی سازمان و فصل‌بندی مناسب دارد.

 

 

 

 

 

 

1

 

69

به آیین نگارش توجه کرده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

70

عاری از اشتباهات چاپی است.

 

 

 

 

 

 

1

 

71

ارجاع به منابع را به‌صورت مناسب انجام داده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

72

توضیح‌ها، اصطلاحات و نام‌های ضروری فارسی / لاتین را در پانویس ذکر نموده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

73

فهرست منابع را در انتهای گزارش به شیوه‌های منطبق بر سبک‌های مقبول علمی تدوین نموده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

74

مستندات لازم به گزارش ضمیمه شده‌اند.

 

 

 

 

 

 

1

 

75

نقل‌قول و ارجاع به منابع با امانت‌داری انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

اینجانب .................................................. گزارش نهایی طرح پژوهشی / پایان نامه با عنوان ..................................

............................................................................................................................................................................

را با دقت مطالعه و ارزشیابی نمودم. طرح مذکور در مجموع .......................... امتیاز کسب کرده است.

                                                                                                                                                 امضاء و تاریخ

            ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

           در وزارت آموزش‌وپرورش

مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

 

[1] .  مثلاً به‌کارگیری مفاهیمی چون بررسی رابطه علی یا سنجش نگرش یا سنجش متغیرهای دیگر در عنوان با رویکرد کیفی تناسب ندارد

[2] . در ادبیات پژوهش کیفی به‌جای آزمودنی‌های از اصطلاح مشارکت‌کنندگان استفاده می‌کنند منظور هم افرادی هستند که منبع اطلاعاتی پژوهش می‌باشند و داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه و مشاهده و ... از آن‌ها به دست می‌آید

[3] . توضیح درباره پرسش‌ها این است که در پرسش‌های پژوهش کیفی به‌جای بررسی ارتباط علی بین متغیرها به توصیف ادراکات و تجارب پرداخته می‌شود. درصورتی‌که اثرات دنبال می‌شود. اثرات علی یا روابط علی نباشد اما در طرح‌های کیفی می‌تواند تأثیر ادراکات و تجارب بر روی دیدگاه‌ها و نحوه عمل بررسی گردد.

[4] . در طرح‌هایی نظریه مبنایی را رویکرد خود قرار داده است نیازمند چهارچوب مفهومی نیست

[5] . در اینجا منظر تعاریف سنجش‌پذیر یا تعاریف ناظر به دست‌کاری متغیرها منظور نیست.

[6] . رویکرد میدانی مانند: مطالعه موردی، اقدام‌پژوهی، نظریه مبنایی، پدیدارشناسی

[7] . در بیان روند اجرای پژوهش پژوهشگر لازم است به تغییرات احتمالی که در مؤلفه‌های پژوهش مانند پرسش‌ها روش، افراد نمونه، مقولات و ... داده است به‌روشنی بیان کند و دلایل آن را نیز بنویسید.

[8] . در نمونه‌گیری‌های هدفمند انتخاب افراد نمونه با ملاک‌های خاصی انجام می‌شود که این ملاک با پرسش‌های پژوهش و یا نیازهای اطاعاتی برخاسته از پرسش‌ها ارتباط باید داشته باشد

[9] در روش‌های پژوهشی کیفی چهار ویژگی برای روایی و اعتبار طرح‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد که گوبا و لینکلن آن‌ها را چنین بیان کرده‌اند:

قابل اعتبار بودن، قابل‌انتقال بودن، وابستگی داشتن، قابل تأیید بودن

 

[10] . درصورتی‌که رویکرد قیاسی اگر صلاح یا تغییری در چهارچوب مفهومی یا نظری خود داده است تصریح نمایید و اگر استقرایی است به یک چهارچوب مفهومی استقرایی رسیده آن را تصریح نموده است

[11] . درصورتی‌که چهارچوب نظری یا مفهومی طرح قیاسی است درباره تغییرات داده شده در چهارچوب قبل و بعد از پژوهش قضاوت کنید. در فصل دو پژوهشگر چهارچوب قیاسی موردنظر خود را تشریح کرده و در پایان بر اساس یافته‌های خود به‌احتمال تغییراتی در آن داده است.

چهارچوب‌های مفهومی استقرایی هم از تحلیل داده‌ها برمی‌آید و باید درباره چهارچوب استقرایی که در بخش نتیجه‌گیری و بحث طرح می‌شود قضاوت صورت گیرد.

---------------------------------------------------------------------

 

    باسمه تعالی

                                                                                                         وزارت آموزش‌وپرورش     

پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

                                                                                                           هفته پژوهش 1400                            

 

کاربرگ‌های ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها

ویژه گزارش پژوهشی با روش تحقیق کمی

 

عنوان طرح/ پایان‌نامه:

.................................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................................

  * تذکر مهم                                                                                                            

خواهشمند است پیش از آغاز ارزشیابی نکات مندرج در صفحه بعد را به‌دقت مطالعه فرمایید.

 

باسمه‌تعالی

ارزیاب محترم

با اهدای سلام و سپاسگزاری از همکاری حضرتعالی

 

به‌منظور افزایش دقت و هماهنگی در ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی/ پایان‌نامه‌های شرکت داده شده در انتخاب پژوهش‌های برتر، توجه به نکات زیر ضروری می‌باشد:

 

1- هدف از این ارزشیابی، انتخاب پژوهش‌های برتر می‌باشد؛ لذا خواهشمند است به‌منظور پیشگیری از خطا در انتخاب و انحراف از مسیر عدالت، با ارزیابی نقادانه و دقیق گزارش ضمیمه، امکان ارج‌گذاری به تلاش‌های پژوهشی ناب و برتر را فراهم آورید.

2- ارزشیابی گزارشهای پژوهشی از طریق 13 مولفه و 79 گویه به انجام می رسد. گویه ها با یک پیوستار 6 درجه‌ای از 0 تا 5 ، به صورت کمی درمی‌آیند و درمعرض قضاوت جنابعالی قرار می‌گیرد.

3- خواهشمند است پیش از ارزشیابی، از کامل بودن تعداد صفحات کاربرگها اطمینان حاصل فرمایید. تعداد کل صفحه‌ها و شماره هر صفحه در بالای تمامی برگ‌ها ذکر شده است .

 

 

 

 

ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

در وزارت آموزش‌وپرورش

مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرگ‌های ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها 1400                                               صفحه 1 از 4

موضوع ارزیابی

ردیف

ملاک‌های ارزیابی

امتیاز

ضریب

امتیاز با ضریب

5

4

3

2

1

عنوان

1

به‌درستی محدود شده است

 

 

 

 

 

1

 

2

روشن و قابل‌فهم است.

 

 

 

 

 

2

 

3

با موضوع پژوهش ارتباط دارد

 

 

 

 

 

1

 

چکیده

4

مسأله پژوهش را در بر دارد

 

 

 

 

 

1

 

5

چارچوب طرح را در بر دارد

 

 

 

 

 

1

 

6

ابزار پژوهش را در بر دارد

 

 

 

 

 

1

 

7

ویژگیهای آزمودنیها و روش انتخاب آنها را در بر دارد

 

 

 

 

 

1

 

8

یافته های اصلی و نتیجه گیری پژوهش را در بر دارد

 

 

 

 

 

1

 

9

گویا و قابل فهم است

 

 

 

 

 

1

 

بیان مسأله

10

پایه‌های نظری مسئله پژوهش را مطرح کرده است

 

 

 

 

 

3

 

11

به ویژگیها و شرایط خاص مسئله مورد پژوهش توجه کرده است

 

 

 

 

 

3

 

12

متغیرهای اصلی پژوهش به خوبی برجسته شده و ارتباط انها به روشنی بیان شده است

 

 

 

 

 

3

 

13

شواهد و مستندات پژوهشی و نظری کافی برای بیان مسئله ارائه شده است

 

 

 

 

 

3

 

14

جمع بندی و ارائه دلیل برای پرداختن به مسأله پژوهش مد نظر قرار گرفته است

 

 

 

 

 

3

 

15

بیانگر مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش است

 

 

 

 

 

3

 

ضرورت

16

ضرورت انجام پژوهش باتوجه‌به شواهد پژوهشی و علمی به‌روشنی بیان شده است

 

 

 

 

 

2

 

17

کاربردهای عملی و نظری پژوهش را برای کاربران به روش روشن و منطقی مطرح نموده است

 

 

 

 

 

2

 

اهداف

18

با مسئله پژوهش مرتبط هستند

 

 

 

 

 

1

 

19

ابعاد مختلف مسئله پژوهش را پوشش می‌دهند

 

 

 

 

 

1

 

20

پژوهش از انسجام لازم برخوردارند.

 

 

 

 

 

1

 

21

پژوهش دست یافتنی هستند

 

 

 

 

 

1

 

پرسش‌ها/ فرضیه‌ها

22

منطبق با اهداف پژوهش می‌باشند

 

 

 

 

 

2

 

23

با مسأله پژوهش ارتباط دارند

 

 

 

 

 

3

 

24

با چارچوب نظریه پژوهش هماهنگ هستند

 

 

 

 

 

5

 

25

امکان وارسی آنها بدون مداخله متغیرهای مزاحم وجود دارد

 

 

 

 

 

5

 

26

روابط میان متغیرها را روشن، منطقی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌کنند

 

 

 

 

 

5

 

 

 

کاربرگ‌های ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و پایان‌ نامه‌ها 1400                                               صفحه 2 از 4

موضوع ارزیابی

ردیف

ملاک‌های ارزیابی

امتیاز

ضریب

امتیاز با ضریب

5

4

3

2

1

متغیرها

27

تعریف مفهومی و نظری مناسبی از آنها ارائه شده است.

 

 

 

 

 

4

 

28

به نحو وارسی پذیر تعریف عملیاتی شده‌اند.

 

 

 

 

 

4

 

29

متغیرهای مداخله گر و تعدیل کننده، روشن، منطقی و مبتنی بر شواهد تبیین شده‌اند.

 

 

 

 

 

4

 

30

سایر مفاهیم مطرح شده در پرسش‌ها / فرضیه‌ها به میزان کافی توضیح داده شده‌اند.

 

 

 

 

 

4

 

پیشینه

31

به تازه‌ترین پژوهش‌ها و نظریه‌ها اشاره دارد.

 

 

 

 

 

2

 

32

مربوط به موضوع پژوهشی است.

 

 

 

 

 

2

 

33

شواهد، پژوهش‌ها و نظریه‌های پیشین را به‌درستی نقد کرده است.

 

 

 

 

 

6

 

34

در ارائه شواهد علمی و پژوهشی دارای نظم منطقی و سازمان مناسب است.

 

 

 

 

 

2

 

35

به ساختار پژوهش جهت داده است.

 

 

 

 

 

4

 

36

از منابع معتبر و دست‌اول برگرفته شده است.

 

 

 

 

 

3

 

37

با رعایت امانت تدوین شده است.

 

 

 

 

 

2

 

38

از حجم شواهد کافی برای هدایت ساختار پژوهش برخوردار است.

 

 

 

 

 

5

 

روش پژوهش

39

متناسب با موضوع پژوهشی و نوع متغیرهاست.

 

 

 

 

 

3

 

40

به نحو روشن و درست تعیین شده است.

 

 

 

 

 

3

 

41

روند اجرای پژوهش را به شیوه مناسبی بیان کرده است.

 

 

 

 

 

3

 

42

جامعه مورد مطالعه را به دقت تعریف نموده است.

 

 

 

 

 

1

 

43

روش نمونه‌گیری را باتوجه‌به طرح و پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش درست طراحی نموده است.

 

 

 

 

 

2

 

44

روش تعیین حجم نمونه و فرمول‌های آن را درست و دقیق بیان نموده است.

 

 

 

 

 

2

 

45

میزان افت یا عدم افت نمونه‌ها را به دقت بیان نموده است.

 

 

 

 

 

1

 

46

تعداد نهایی افراد شرکت‌کننده در پژوهش را مشخص نموده است.

 

 

 

 

 

1

 

47

در نمونه‌گیری از روش‌های مناسب برای رسیدن به حجم مناسب بهره‌گیری نموده است.

 

 

 

 

 

1

 

48

روش نمونه‌گیری را مبتنی بر متغیرهای مداخله‌گر و تعدیل‌کننده انتخاب نموده است.

 

 

 

 

 

3

 

49

ابزارهای مناسب را برای سنجش متغیرها و پاسخگویی به سؤالات مورد نظر انتخاب نموده است.

 

 

 

 

 

3

 

50

مشخصات ابزارهای اندازه‌گیری و ویژگی‌های آن‌ها را توصیف نموده است.

 

 

 

 

 

2

 

 

کاربرگ‌های ارزشیابی گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی و پایان‌ نامه‌ها 1400                                               صفحه 3 از 4

موضوع ارزیابی

ردیف

ملاک‌های ارزیابی

امتیاز

ضریب

امتیاز با ضریب

5

4

3

2

1

ادامه روش پژوهشی

51

شاخص‌های پایانی (reliability) و چگونگی رسیدن به آنها را با توجه به ضوابط مربوط ، درست بیان نموده است

 

 

 

 

 

2

 

52

شاخصهای روایی (validity) و چگونگی رسیدن به آنها را با توجه به ضوابط مربوط درست بیان نموده است.

 

 

 

 

 

2

 

53

روش آماری مناسب در توصیف داده‌ها را به کار برده است

 

 

 

 

 

3

 

54

از روشهای استنباط آماری و متناسب با سؤالها و فرضیه‌ها بهر گرفته است

 

 

 

 

 

3

 

55

از تحلیلهای آماری، تفاسیر و استنباط های مناسبی نموده است

 

 

 

 

 

3

 

56

به همه پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته است

 

 

 

 

 

2

 

57

نتایج پژوهش را به صورت جداول و نمودارهای گویا و روشن سازماندهی نموده است

 

 

 

 

 

2

 

بحث و نتیجه‌گیری

 

58

مبتنی بر داده‌های حاصل از پژوهش است

 

 

 

 

 

5

 

59

دستیابی به هدف‌های پژوهش را به شیوه درست نشان داده است

 

 

 

 

 

3

 

60

در پاسخگویی به پژوهش‌ها و تأیید یا رد فرضیه‌ها موفق شده است

 

 

 

 

 

5

 

61

یافته‌های پژوهش را با توجه به چهار چوب نظری مورد تحلیل قرار داده است

 

 

 

 

 

6

 

62

تشابه یا تفاوت یافته‌ها با نتایج پژوهشهای قبلی مورد بحث قرار داده و به دلایل احتمالی آن اشاره نموده است

 

 

 

 

 

5

 

63

از مجموع بحث‌ها جمع‌بندی به‌عمل‌آمده و نتیجه‌گیری نموده است

 

 

 

 

 

6

 

64

در مورد تعمیم‌یافته‌ها به‌درستی نتیجه‌گیری نموده است

 

 

 

 

 

5

 

65

نشانگر، پیامدهای نظری و عملی مهمی است

 

 

 

 

 

5

 

پیشنهادها

66

برخواسته از یافته‌های پژوهش هستند

 

 

 

 

 

2

 

67

واقع بینانه، عملی و بدیع هستند

 

 

 

 

 

2

 

68

منطقی، مستدل و گویا هستند

 

 

 

 

 

2

 

69

زمینه های پژوهشی گسترده تری را پیش روی مطالعه کننده قرار می دهند

 

 

 

 

 

2

 

محدودیت‌ها

70

منطقی و پذیرفتنی هستند

 

 

 

 

 

2

 

71

به نحو درست مدیریت شده‌اند

 

 

 

 

 

2

 

ساختار کلی

72

گزارش نهایی سازمان و فصل‌بندی مناسب دارد

 

 

 

 

 

1

 

73

به آیین نگارش توجه کرده است

 

 

 

 

 

1

 

74

عاری از اشتباهات چاپی است

 

 

 

 

 

1

 

75

ارجاع به منابع را به‌صورت مناسب انجام داده است

 

 

 

 

 

1

 

76

توضیح ها ، اصطلاحات و نامهای ضرذوری فارسی، لاتین را در پانویس ذکر نموده است

 

 

 

 

 

1

 

77

فهرست منابع را در انتهای گزارش به شیوه‌های منطبق بر اسلوب‌های علمی تدوین نموده است

 

 

 

 

 

1

 

78

مستندات لازم به گزارش ضمیمه شده‌اند

 

 

 

 

 

1

 

79

نقل قول و ارجاع به منابع با امانتداری انجام شده است

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

اینجانب: .......................................................................................گزارش نهایی طرح پژوهشی/ پایان‌نامه با عنوان

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

را بادقت مطالعه و ارزشیابی نمودم، طرح مذکور در مجموع .................................................................................

امتیاز کسب کرده است.

 

امضا و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

در وزارت آموزش‌وپرورش

                                                                              مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

-----------------------------

باسمه‌تعالی

«بیست و دومین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری»

پرسش‌نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده

هفته پژوهش 1400

                       

                                       

 1. - مشخصات فردی:
 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • تاریخ تولد:                                     محل تولد:                    نام پدر:
 • نام و نشانی محل کار:
 • تلفن محل کار:
 • شغل (سمت یا مسئولیت):
 • مرتبه علمی: ¨          استاددانشیار:   ¨                 استادیار: ¨               مربی¨
 • نشانی منزل:
 • تلفن منزل:                                              
 • تلفن همراه:
 • پست الکترونیکی (E-mail):

 

 

2 - اطلاعات تحصیلی: (آخرین مدرک تحصیلی)

مدرک

تحصیلی

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

*گروه علمی

رشته تحصیلی

 

 

 

 

 

 

* فنی و مهندسی - علوم پایه - علوم‌انسانی - کشاورزی و منابع طبیعی - دامپزشکی و هنر

 

 

 

 

 

3 - فعالیت‏های پژوهشی و اجرایی:

 

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا بین‌المللی:

 

 

 

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل:

نام متقاضی)

 

امتیاز

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

شماره

شاخص هرش (H- index)

میزان ارجاعات (Citation)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

 

 

 

 

3-2) مقالات پذیرفته شده در همایش‌های علمی:

ردیف

عنوان مقاله

مشخصات همایش

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

 

امتیاز

نام همایش

سطح*

محل برگزاری

سال

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

* منظور از سطح، ملی و بین‌المللی است

 

 

 

3-3) طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:                                                

ردیف

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سفارش‌دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

امتیاز

انفرادی

گروهی

مجری

همکار اصلی

سایر همکاران

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

           

 

 

 

 

 

 

3-4) طرح‌های پژوهشی که به فناوری و برنامه اجرایی رسیده:            

ردیف

عنوان طرح

نوع طرح

سفارش‌دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

امتیاز

 تجاری‌سازی شده از طریق ایجاد شرکت دانش‌بنیان (شرکت در مرکز رشد)

تجاری‌سازی شده 

نمونه اولیه آزمایشگاهی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

 

 

3-5) طرح‌هایی که دارای ویژگی ابتکار و نوآوری در سطح ملی و بین‌المللی هستند:

ردیف

عنوان طرح

نوع طرح

سفارش‌دهنده

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

امتیاز

 تجاری‌سازی شده از طریق ایجاد شرکت دانش‌بنیان (شرکت در مرکز رشد)

تجاری‌سازی شده 

نمونه اولیه آزمایشگاهی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

 

3-6) گزارش مدون علمی و فنی:

ردیف

عنوان گزارش

نوع سطح

شاخص

دستگاه مربوطه

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

3-7) تألیف یا تصنیف کتاب مستخرج از طرح پژوهشی:

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ اولین چاپ

ناشر

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی)

امتیاز

 

 

تألیف

تصنیف

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

 

 

 

3-8) اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری (مورد تأیید مراجع علمی معتبر):

ردیف

عــنوان ابتکار، نوآوری و اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری

محل ثبت

مرجع تأییدکننده

تاریخ ثبت

آیا به مرحله تولید رسیده است

امتیاز

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

 

 

3-9) سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی، عضویت در هیئت‌مدیره انجمن‌های علمی، داوری مقالات:

ردیف

سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی، داوری مقالات

عنوان نشریه

امتیاز

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

     

 

 

 

 

 

 

3-10) جوائز دریافت شده از جشنواره‌ها یا سایر مراجع معتبر:

ردیف

مرجع اعطای جایزه

عنوان دستاورد منجر به جایزه

نوع جایزه

سال دریافت جایزه

رتبه

امتیاز

داخلی

بین‌المللی

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز پژوهشگر از این بند با رعایت مفاد آئین‌نامه:

 

 

20

        

 

 

3-11) وضعیت شاخص هر ش (H- index) در رشته موضوعی

 

 

 

3-12)وضعیت تعداد ارجاعات (Citation) در رشته موضوعی

 

 

 

 

        نام و نام خانوادگی:                                                     مدرک تحصیلی:                      سمت:                                 امضاء:

 

1- ............................................................................                ......................................          ......................................

2- ............................................................................                ......................................          ......................................

3- ............................................................................                ......................................          ......................................

4- ............................................................................                ......................................          ......................................

5- ............................................................................                ......................................          ......................................

 

 

جمع کل امتیازات پژوهشگر:   ....................................... تاریخ:  .......................................

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

در وزارت آموزش‌وپرورش

مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

 

 

---------------------------------------------------------------------

باسمه‌تعالی

دستورالعمل اجرایی تجارب برتر در مدیریت پژوهشی  

 ویژه ارسال مستندات ردیف 4 بخشنامه هفته پژوهش

مقدمه

توسعه و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی در وزارت آموزش‌وپرورش به‌ویژه در حوزه ستادی و سطوح اداری یکی از اهداف مهم پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش است. به همین منظور طرح انتخاب تجارب برتر استانی در مدیریت پژوهشی طی چند سال اخیر از جمله مواردی است که پژوهشگاه مطالعات به‌منظور شناسایی ایده‌های خلاقانه و نوآورانه در حوزه ستادی و سطوح ادارات استانی به ارائه برنامه عملیاتی و پیگیری بروندادهای آن مبادرت ورزیده است.

هدف

هدف از انتخاب تجارب برتر پژوهشی استان‌ها در هفته پژوهش، شناسایی ایده‌های پژوهشی خلاقانه و نوآورانه است که در مدیریت پژوهشی به اجرا درآمده و منجر به تغییر، اصلاح و بهبود در حوزه پژوهش در سطح استان شده است.

مخاطبین

معاونت، سازمان، مرکز، مدیرکل استان، معاون پژوهشی، رؤسای گروه تحقیق و پژوهش و کارشناسان،رابطین ذی‌ربطپژوهشی

معیارهای تجارب برتر

عدم مغایرت با قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی

امکان کاربرد تجربه در شرایط واقعی و غیرآزمایشی

در راستای تغییر، اصلاح و بهبود امور پژوهشی باشد

بهینه بودن از نظر اقتصادی و هزینه‌های صرف شده

استفاده از روش‌های علمی

بهینه بودن از نظر زمان صرف شده

خلاقانه، بدیع بودن و داشتن ویژگی خاص

قابلیت فراگیری و آموزش

انطباق تجربه با نیازهای واقعی آموزش‌وپرورش

ثبات و پایداری تجربه

تعمیم پذیری

ارائه شواهد مبنی‌بر موفق بودن تجربه

 

 

 

 

 

 

 

 

چارچوب تدوین گزارش اجرای تجربه

 • با فونت نازنین قلم 14 حداکثر در 20 صفحه 4A و با رعایت موارد زیر تنظیم و ارسال شود:
 • ذکر مشخصات فرد یا افراد بر روی جلد شامل (نام و نام خانوادگی، شماره پرسنلی، مدرک، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی، سابقه خدمت، استان، شهرستان، نشانی پستی و شماره‌تلفن ثابت و همراه)
 • عنوان تجربه به شکل شفاف و بدون ابهام باشد بر روی جلد
 • مقدمه شامل ضرورت‌ها و پیشینه اجرای تجربه
 • هدف از انجام طرح، چگونگی اجرا و نتایج حاصله روشن باشد
 • ارائه شواهد مبنی‌بر اجرای طرح و بهبود در امور پژوهشی
 • فرایند برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی و بهبود فرایند کارها روشن باشد
 • گزارش‌ها مستند و شواهد پیوست باشد (به انضمام عکس، یا فیلم یا نمودار)
 • ذکر زمان و هزینه طرح

سهمیه تجارب برتر ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها

ارسال یک تجربه پژوهشی برتر (شامل یک نسخه گزارش مکتوب و فایل الکترونیکی WORD , PDF) به همراه نامه رسمی و تأیید مسئول محترم معاونت، سازمان، مرکز، مدیرکل محترم آموزش‌وپرورش استان تا مورخ 10/08/1400 به دبیرخانه ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

 

ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

در وزارت آموزش‌وپرورش

مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

 

---------------------------------------------------------------------

باسمه‌تعالی

شیوه عمل در مورد ارسال مدارک و مستندات

مربوط به پژوهشگر برتر سال 1400

 

 1. شرایط پذیرش مقاله:

 

1- برای مقالات ISI و Scopus ، ارسال صفحه‌ای که نشان‌دهنده نمایه شدن آن مجله در ISI و SCOPUS در سال چاپ مقاله باشد، ضروری است.

2- تاریخ چاپ مقالات خارجی باید در محدوده زمانی 23 سپتامبر 2015 تا 22 سپتامبر 2020 باشد و ترجیحاً از شاخص­های کیفی نظیر شاخص هرش (H-index) و میزان ارجاعات (Citation) بالا برخوردار باشند.

3- برای مقالات علمی‌پژوهشی و علمی ترویجی، ارسال صفحه جلد، صفحه شناسنامه که در آن تاریخ و شماره مجوز کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم درج شده باشد و نسخه کامل مقاله ضروری است.

4- برای مقالات ارائه شده در همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی:

 • ارسال چکیده یا مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقالات همایش
 • گواهی سخنرانی و پوستر
 • صفحه نشان‌دهنده کمیته علمی داوری همایش ضروری است.

5- گواهی پذیرش مقاله فقط تا دو مورد پذیرفته می‌شود (دو مورد انگلیسی و دو مورد فارسی)

 

 1. شرایط پذیرش طرح‌های پژوهشی:

 

برای مجریان:

1- اصل گزارش طرح

2- قرارداد طرح پژوهشی

3- گواهی اتمام طرح پژوهشی

برای همکاران اصلی:

1- اصل گزارش طرح پژوهشی (نام همکار اصلی باید روی جلد درج شده باشد).

2- نامه‌ای از طرف مجری

برای سایر همکاران:

1- اصل گزارش طرح پژوهشی

2- نامه‌ای از طرف مجری که سهم و نوع مشارکت همکار در آن مشخص شده باشد.

 

 

 

 1. برای طرح‌های پژوهشی که به برنامه اجرایی رسیده‌اند، ارائه مستندات زیر ضروری است:

 

1- اصل گزارش طرح پژوهشی

2- نامه‌ای از طرف کارفرما برای تأیید اجرایی‌شدن طرح

3-گزارشی از برنامه اجرایی مبتنی بر طرح پژوهشی

 

 1. شرایط پذیرش کتاب (تألیف / ترجمه):

 

1- صفحه جلد

2- صفحه شناسنامه

3- فهرست مطالب

4- کل محتوای کتاب

توجه: برای ارسال مدارک به وزارت علوم فقط امتیاز کتاب‌های مستخرج از طرح پژوهشی محاسبه خواهد شد.

 

 1. شرایط پذیرش جوایز دریافت شده از جشنواره یا سایر مراجع معتبر:

 

1- شماره و تاریخ‌دار بودن گواهی‌نامه‌ها

2- مراجع مورد قبول (رئیس‌جمهور - معاون رئیس‌جمهور - وزرا و معاونان وزیر - مدیران کل - رؤسای پژوهشگاه - رؤسای دانشگاه)

سردبیری، عضویت در هیئت تحریریه، عضویت در هیئت‌مدیره، داوری مقالات با ارائه گواهی معتبر

 

 1. نکات موردتوجه:

 

1- برای کلیه مدارک ارسالی، ارائه مستندات معتبر ضروری است. بدیهی است به موارد ارسالی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- محدوده زمانی مدارک ارسالی از 1/7/94 تا 31/6/99 می‌باشد. بدیهی است مدارک خارج از این محدوده زمانی قابل‌بررسی نمی‌باشد.

3- آخرین‌مهلت ارسال مدارک برای معرفی به وزارت علوم 27/7/99 و برای معرفی در سطح وزارت آموزش‌وپرورش تا 28/8/98 خواهد بود. لازم به ذکر است فرد معرفی شده به وزارت علوم طبق دستورالعمل شماره 128213/3 مورخ 30/6/99 باید عضو هیئت‌علمی باشد.

 4- به مدارکی که پس از تاریخ تعیین شده ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

در وزارت آموزش‌وپرورش

مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

 

---------------------------------------------------------------------

 

باسمه‌تعالی

وزارت آموزش‌وپرورش

       

 

«نمون برگ گزارش فعالیت های علمی - پژوهشی معاونت ها/ سازمان ها/ مراکز/ دفاتر و دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش»

 

 

-تشکیل کمیته پژوهشی در آن معاونت/ سازمان/ مرکز / دفتر/ دانشگاه:

 • آیا کمیته پژوهشی آن حوزه تشکیل شده است؟ بله 5خیر5
 • در صورت تشکیل کمیته، لطفاً اطلاعات مربوط به برگزاری جلسات کمیته در سال 1400-1399 (مهر 1399 الی شهریور 1400) را در جدول زیر وارد نمایید:

ردیف

موضوع جلسه کمیته پژوهشی

دعوت‌شدگان به جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • در صورت عدم تشکیل کمیته پژوهشی، لطفاً دلایل آن را توضیح دهید:
 • لطفاً نام و نام خانوادگی اعضای کمیته پژوهشی آن حوزه در جدول زیر درج شود:

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

وابستگی سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- میزان اعتبارات پژوهشی:

 • در جدول زیر میزان اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی‌شده و تخصیص‌یافته به فعالیت‌های پژوهشی آن حوزه در سال تحصیلی در سال 1400-1399 را مرقوم فرمایید:

ردیف

میزان اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی‌شده

میزان اعتبارات پژوهشی تخصیص‌یافته

 

 

 

 

 

 

 

3- مسئله‌یابی و تدوین اولویت‌های پژوهشی:

 • اقدامات به‌عمل‌آمده در مورد مسئله‌یابی پژوهشی و تدوین اولویت‌های پژوهشی سال 1400-1399 را در جدول زیر مرقوم فرمایید (از قبیل برگزاری جلسات هم‌اندیشی به‌منظور شناسایی آسیب‌ها و اولویت‌های پژوهشی، بررسی آسیب‌ها و انطباق فعالیت‌ها با مفاد اسناد بالادستی):

 

ردیف

عنوان فعالیت

موضوع جلسه

تاریخ برگزاری جلسه

دعوت‌شدگان

نتیجه به‌اختصار بیان شود

1

برگزاری جلسات هم‌اندیشی

 

 

 

 

2

بررسی آسیب‌ها و چالش‌ها در جلسات درون‌سازمانی (شورای مدیران و...)

 

 

 

 

3

انطباق فعالیت‌های آن حوزه با مفاد اسناد بالادستی و استخراج دلالت‌ها و بیان اقدامات لازم‌الاجرا

 

 

 

 

4

اقدامات حوزه آینده‌پژوهی

 

 

 

 

5

احصاء اقدامات لازم‌الاجرا با بهره‌گیری از یافته‌های مطالعات روند پژوهی (Trend Study)

 

 

 

 

 

4- فهرست اولویت‌های پژوهشی سال 1400-1399

 • در جدول زیر فهرست اولویت‌های پژوهشی سال 1400-1399 که به تصویب کمیته پژوهشی آن حوزه رسیده است را درج فرمایید:

ردیف

عنوان اولویت پژوهشی

اولویت مذکور از چه منبعی (اسناد بالادستی، آسیب‌شناسی‌ها، مرور پژوهش‌های انجام شده یا ...) استخراج شده است؟

بهره‌بردار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی:

 • در جدول زیر وضعیت طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته و در دست اجرا در سال 1400-1399 توسط آن حوزه را مرقوم فرمایید:

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

تصویب‌کننده

میزان اعتبار طرح پژوهشی

نام و نام خانوادگی مجری

نام و نام خانوادگی ناظر

وضعیت طرح

میزان پیشرفت کار

در دست اجرا

پایان‌یافته