13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۵:۴۱:۴۹
کد مطلب:  1714097
از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی صورت گرفت:
ابلاغ شیوه نامه «اهداف ارزشیابی ورودی» (آغازین) به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، شیوه نامه «اهداف ارزشیابی ورودی» (آغازین) را به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در راستای اجرای آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه برای آگاهی از توانایی ها و آمادگی های قبلی دانش آموزان/هنرجویان برای ورود مناسب به فرایند تعلیم و تربیت و برنامه ریزی برای جبران نارسایی ها و کاستی های احتمالی دانش آموزان/هنرجویان، از سوی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، شیوه نامه «اهداف ارزشیابی ورودی» (آغازین) به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این شیوه نامه، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با همکاری معاونت آموزش متوسطه، نسبت به ارزشیابی ورودی (آغازین) به صورت متمرکز و برخط (آنلاین) در سطح کشور اقدام کرده و گزارش های لازم را در اختیار دبیران/هنرآموزان و دست اندرکاران نظام آموزشی قرار می دهد تا بر اساس تحلیل های انجام شده، راهبردها و برنامه های عملیاتی را تدوین و درخصوص تعمیق یادگیری دانش آموزان/هنرجویان و پیگیری اهداف تصریح شده در دستور العمل «بسته تعمیق یادگیری و جبران افت تحصیلی ناشی از وقفه آموزش های حضوری در دوران شیوع کرونا و پس از آن» اقدام نمایند.

شیوه نامه « اهداف ارزشیابی ورودی» (آغازین) را از اینجا مشاهده کنید.

به اشتراک بگذارید :