20 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰۸:۴۳:۵۴
کد مطلب:  1711837
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای روز یکشنبه ۱۱ مهر اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان برنامه مدرسه تلویزیونی ایران به این شرح است:

 

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار - پایه
۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ دانش فنی تخصصی-پایه
۱۲- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه‌ای

 

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ کابینت آشپزخانه - پایه ۱۰- رشته صنایع چوب - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت
۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ طراحی - پایه ۱۰- رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت
۲۰:۳۰ تا۲۱:۰۰ برش اولیه دامن - پایه ۱۰- رشته نازک دوزی - شاخه فنی و حرفه‌ای


۶پایه ابتدایی:

ساعت
۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:
۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت
۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت
۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت
۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت
۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت
۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

 

 

متوسطه اول:

ساعت
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ عربی پایه هفتم

ساعت
۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ عربی پایه هشتم

ساعت ١
۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم

 

 

متوسطه دوم:
ساعت ١
۶:۳۰ تا۱۷:۰۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 

ساعت۱۷:۰۰ تا ١٧:۳۰ فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی


ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت
۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

 

 

شبکه قرآن:
ساعت ۸ صبح درس اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت ۱۱درس آموزش قران پایهسوم دبستان

 

ساعت ۱۱:۳۰درس هدیه‌های اسمانی پایه دوم دبستان


ساعت ۱۵درس عربی، زبان قران ۳ رشته علوم ومعارف


ساعت ۱۵:۳۰درس پیام‌های آسمان (پایه هفتم)

 

به اشتراک بگذارید :