22 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰۹:۵۸:۱۸
کد مطلب:  1696019
سازمان بازرسی به دادِ نیروهای پیمانی مهرآفرین برسد

روزنامه جوان

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه جوان به تاریخ 24 شهریور 1400 درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه باعنوان «سازمان بازرسی به دادِ نیروهای پیمانی مهرآفرین برسد» پاسخ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

به استناد ماده(1) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پست‌های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (45) قانون مذکور با رعایت سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات مربوط ‌، به پیشنهاد دستگاه‌ اجرایی و تایید و صدور موارد مندرج در این آیین نامه امکان‌پذیر است . همچنین به استناد تبصره ذیل ماده ( 2) آیین¬نامه مذکور آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون استخدامی که با رعایت ساز وکار ماده (44) قانون یاد شده برگزار می‌گردد ، نبوده است ؛ برای استخدام آزمایشی باید در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (44) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود، شرکت کنند و حدنصاب آزمون را براساس دستور العمل مربوط کسب نمایند. با عنایت به اینکه نیروهای نهضت سوادآموزی براساس قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15/07/1388 مجلس شورای اسلامی، با داشتن حداقل 60 ماه سابقه خدمت در نهضت سوادآموزی و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر ، در سال 1389 استخدام رسمی گردیده‌اند؛ مابقی افراد نیز به دلیل عدم ارائه مدرک دانشگاهی در موعد مقرر، به صورت قراردادی با نهضت سوادآموزی ادامه همکاری داده و در سال 1391 با طرح مهرآفرین مصوب 176441/ت 48702  به تاریخ 30/09/1391 هیات محترم وزیران به پیمانی تبدیل وضع یافته‌اند؛ لذا از آنجایی که در طرح مهرآفرین تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی بدون رعایت سازوکار ماده (44) قانون مذکور می‌باشد، هرگونه تبدیل وضع استخدامی این نیروها به پیمانی باید براساس تبصره ذیل ماده (2) آیین نامه فوق الذکر صورت پذیرد. با توجه به کثرت این نیروها در آموزش و پرورش ( قریب به 75000 نفر)، وزارت آموزش و پرورش مکاتباتی درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی این افراد، با سازمان اداری و استخدامی¬کشور داشته، ولی تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

به اشتراک بگذارید :