13 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۳:۵۶:۳۹
کد مطلب:  1694775
معاون سواد آموزی استان قم:
«آیین نامه جدید اجرایی مدارس» ظرفیت راهبردی برای شتاب بخشی به فعالیت‌های سواد آموزی است

معاون سواد آموزی قم «آیین نامه جدید اجرایی مدارس» را ظرفیت راهبردی برای شتاب بخشی به فعالیت هاوطرح های سوادآموزی خواند.

 به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم، محمد رضا قاسمی نیا با بیان اینکه، باتوجه به سندتحول بنیادین آموزش وپرورش مدرسه کانون فرهنگی آموزشی واجتماعی محله تعیین شده  وتصریح به سوادآموزی و آموزش بزرگسالان درآیین نامه اجرایی مدارس برهمین اساس قرارگرفته اظهار کرد: درشرح وظایف  مدیرمدرسه توجه به اصل برنامه ریزی ازاهم  ماموریت هاشمرده اندکه برنامه ریزی وزمینه سازی برای اجرای برنامه های سوادآموزی مدرسه محور بااستفاده ازتمام ظرفیت های موجود درشناسایی ؛جذب وآموزش اولیای بی سوادوکم سوادجامعه محلی  ازمحورهای برنامه ریزی مدیرمدرسه می باشد.

وی خاطر نشان کرد: جلب مشارکت وهمکاری معلمان درآموزش بی سوادان وکم سوادان ازوظایف واختیارات شورای مدرسه درنظرگرفته شده است.

معاون سواد آموزی قم بیان کرد: پیگیری وانجام فعالیت هاوطرح های  سوادآموزی با  محوریت مدارس می توانددر نظارت وکیفیت آموزشی وارتقا و رشدباسوادی استان وخانواده ها نقش موثری ایفاکند.

مشاور اجرایی مدیر کل آموزش و پرورش قم تصریح کرد: ازمدیران فعال مدارس درعرصه سوادآموزی تشکرمی شودوانتظاراست درآغازسال جدیدتحصیلی  بابهره مندی از ظرفیت آیین نامه اجرایی مدارس بانوآوری،خلاقیت و شیوه ها وروش های نوین درشناسایی ،تشویق وترغیب،دعوت ،جذب  وثبت نام وآموزش  بی سوادان وکم سوادان  اولیای دانش آموزان وساکنین ومجاورین  اطراف مدرسه اقدام کنند.

قاسمی نیا یاد آور شد: درآیین نامه اجرایی مدارس فراهم آوردن زمینه همکاری معلمان علاقمند برای آموزش اولیا وخانواده های بی سوادوکم سواددرتحقق اهداف سوادآموزی ازوظایف واختیارات شورای معلمان ابلاغ گردیده است.

به اشتراک بگذارید :