28 ربیع‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۸:۲۹:۵۶
کد مطلب:  1693033
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی در اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش استان تشریح کرد:
الگوی فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس استان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

معاون آموزش متوسطه دستگاه تعلیم و تربیت استان در اجلاس روسای ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس استان را در سال تحصیلی 1401 – 1400 تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، رضا صابری تولایی در این جلسه مدیریت و راهبری مدارس جهت بازگشت آرام و تدریجی به آموزش های حضوری و همچنین بهبودکیفیت خدمات وکاربرد اقتضایی روش های ترکیبی در فرایند یاددهی و یادگیری را از جمله اهداف الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی در سال تحصیلی 1401 – 1400 دانست و گفت: اولویت حفظ سلامت ذی نفعان، برخورداری دانش آموزان از تعلیم و تربیت با کیفیت، عدالت در تأمین فرصت های یادگیری، اقناع افکار عمومی به ضرورت تقدم تعلیم و تربیت حضوری و همچنین لزوم آگاهی دانش آموز،خانواده و سایر عوامل از رعایت مسائل بهداشتی، اقتضایی از جمله اصول حاکم بر الگوی فعالیت آموزشی و تربیتی در سال تحصیلی پیش رو است.

وی با تاکید بر تدریجی بودن تصمیمات و برنامه ها و همچنین تفویض اختیار به مدارس و مناطق در الگوی ذکر شده خاطرنشان کرد: حفظ و بهره گیری از تجارب گذشته در آموزش مجازی و استمرار یادگیری در طول سال از جمله نکاتی است که می بایست مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

صابری تولایی با اشاره به راهبردهای سه گانه حضوری، غیرحضوری و ترکیبی درآموزش و آغاز فعالیت های آموزشی از اول مهرماه اظهار داشت: شروع بازگشایی در مناطق روستایی و عشایری در مهرماه (نیمه اول و نیمه دوم) و تسری آن به سایر مدارس در آبان ماه با آماده شدن شرایط و با اولویت های مشخص شده خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و رورش استان با تاکید بر لزوم جلب حداکثری حمایت و مشارکت خانواده ها و ضرورت همگرایی بیشتر با مقامات محلی در قالب شورای آموزش و پرورش افزود: ضرورت مشارکت انجمن اولیاء و مربیان در تمهید مقدمات بازگشایی و توجیه خانواده ها و همچنین نظارت دورن سازمانی و برون سازمانی بر ابعاد بهداشتی مدارس قبل و بعد از بازگشایی حضوری بیش از پیش احساس می شود.

این مقام مسئول با اشاره به استمرار آموزش های تلویزیونی و فعالیت شبکه شاد و تأثیر گروه بندی در کاهش زمان یادگیری و لزوم تهیه نقشه یادگیری دانش آموزان در مدارس اظهار داشت: حضور مدیر و معاونین در مدرسه در طول هفته الزامی است.

صابری تولایی با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته سلامت مدرسه توسط مدیر برای ارزیابی آمادگی اولیه از نظر بهداشتی جهت بازگشایی حضوری براساس دستورالعمل 06 و رعایت دقیق این دستورالعمل در محیط آموزش و خوابگاه ها و همچنین ارزیابی مستمر درون سازمانی اظهار داشت: قبل از بازگشایی مدیر مدرسه موظف است نتیجه ارزیابی را براساس فرم مربوطه در سامانه نظارت بارگذاری کند و منطقه آموزشی این خودارزیابی را مبنا قرارداده و در صورت تأیید، مجوز بازگشایی را صادر کند.

وی در ادامه افزود: بعد از بازگشایی پایش و ارتقا رعایت مسائل بهداشتی طبق دستوالعمل های ابلاغی توسط مدیر مدرسه از طریق کمیته سلامت مدرسه انجام می شود لذا ادرات آموزش وپرورش موظفند به صورت مستمر طبق چک لیست های بهداشتی بر مسائل بهداشتی مدارس نظارت داشته و در صورت لزوم مداخله موثر نمایند.

صابری تولایی با تاکید بر رعایت فاصله گذاری از جهات مختلف، معیار فاصله گذاری کلاس درس را 25 / 2 متر مساحت برای هر دانش آموز و حفظ فاصله 5 / 1 متر از یکدیگر دانست و گفت: گروه بندی دانش آموزان در صورت بیشتر شدن دانش آموزان نسبت به مساحت کلاس با تصویب شورای مدرسه صورت می گیرد، در صورت گروه بندی،سهم هر گروه از فعالیت های حضوری، بخشی از 5 یا 6 روز هفته خواهد بود، مدارس دوره دوم متوسطه روزهای پنجشنبه برای ارائه خدمات آموزشی باز خواهند بود، سایر دوره ها نیز به تشخیص مدیر مدرسه می توانند در روز پنجشنبه باز و فعال باشند.

وی با بیان اینکه منوط به وجود تهویه مناسب محدودیت در میزان ساعت یک جلسه وجود ندارد تصریح کرد: توصیه می شود در محیط های بسته زمان جلسه کوتاه تر شود(پایه های اول تا سوم45دقیقه و سایر پایه ها حداکثر 60 دقیقه)، همچنین جلسات مجازی در پایه اول تا سوم 30 دقیقه، پایه های چهارم تا ششم 35 دقیقه و سایر پایه ها 45 دقیقه خواهد بود.

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه دروس کارگاهی هنرستان ها به استناد دستورالعمل06 و با رعایت کامل مفاد آن از سوم مهرماه به شیوه حضوری ارائه می شود تصریح کرد: در صورت گروه بندی دانش آموزان دوره متوسطه، ترکیبی از آموزش های حضوری و غیر حضوری استفاده شود لذا به تشخیص شورای مدرسه درس هایی که بیشتر معلم نقش تسهیل گری در آموزش و ارزشیابی آن را دارد به صورت حضوری ارائه گردد.

صابری تولایی با بیان اینکه آموزش به هر شیوه ای که ارائه گردد باید میزان ساعت اشتغال معلمان متناسب با سقف ساعت ابلاغ هفتگی آنها باشد افزود: در مدارس ابتدایی روستایی و عشایری کم جمعیت از شبکه شاد جهت ارسال تکالیف و ارزشیابی و ارائه بازخورد معلم استفاده شود.

وی افزود: در دوره ابتدایی کلاس های با تراکم بالاتر از حد مجاز دستورالعمل 06 به دو یا چند گروه تقسیم شده و 2 روز آموزش حضوری مجزا برای هر گروه و یک روز آموزش غیر حضوری برای همه گروه ها برگزار خواهد شد، مدارس ابتدایی مجازند جهت ایجاد ارتباط دانش آموزان پایه اول ابتدایی با معلم خود به صورت محدود و با رعایت دستورالعمل 06 نسبت به حضور دانش آموزان در مدرسه برنامه ریزی نمایند.

این مقام مسئول با تاکید بر تشکیل شورا مدرسه، گفتگو و مشورت پیرامون برگزاری حضوری کلاس ها و آغاز گفتگو های سازنده مدارس با اولیا جهت افزایش همدلی و کاهش نگرانی و اطمینان و همکاری در مراقبت های بهداشتی مدارس از طریق انجمن اولیا و مربیان اظهار داشت: مدیر مدرسه موظف است به منظور ایجاد این بستر، حداقل دوجلسه گفتگوی شورای معلمان را قبل از تصمیم گیری در مورد فعالیت های حضوری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار نماید، همچنین مدیر مدرسه موظف است با رعایت دستورالعمل های بهداشتی جلسات گفتگو با خانواده ها در زمینه نقش آموزش حضوری برگزار و مستندات آن را ثبت و ضبط نماید.

وی با تاکید بر لزوم تمرکز بر اهداف کلیدی هر درس مطابق با "برنامه درسی ویژه دوره کرونا" اظهار داشت: با توجه به افت یادگیری دو سال گذشته می بایست ارزشیابی آغازین توسط معلم جدی گرفته شود و با تاکید بر اهداف کلیدی هر درس مباحث زمینه ای برای یادگیری و مرور مطالب گذشته در اولویت قرار گیرد.

صابری تولایی در خصوص مراحل کسترش تدریجی آموزش های حضوری گفت: شروع کلاس های حضوری تمامی مدارس کم جمعیت مناطق عشایری و روستایی با تراکم کلاس های 15 نفر و کمتر (دسته اول) از 3 مهرماه خواهد بود.

وی با بیان اینکه آغاز فعالیت حضوری تمام مدارس عشایری و روستایی با تراکم کلاس های کمتر از 30 نفر (دسته دوم) نیز از هفته سوم مهرماه می باشد تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد تعداد روزهای هر گروه، مواد درسی، شیوه آموزش غیر حضوری و ... با توجه به شرایط هر گروه به عهده شورای مدرسه و مدیر است، مدارس مجازند تمام و یا بخشی از دروس حضوری را که نیازمند تسهیل گری بیشتر معلمان در یادگیری است اختصاص دهند و آموزش های غیر حضوری (شبکه شاد و مدرسه تلویزیون) را در برنامه یادگیری دانش آموز قرار دهند.

وی افزود: تمام مدارس استان که در دودسته فوق قرار می گیرند می توانند با تکمیل مراحل بازگشایی حضوری، تاریخ پیشنهادی خود را تا 5 مهرماه به منطقه اعلام و نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند. بدیهی است مدیر مدرسه قبل از اخذ مجوز مجاز به بازگشایی مدرسه نمی باشد.

صابری تولایی در خصوص مدارسی که دارای جمعیت تا 300 نفر هستند گفت: شروع آموزش حضوری در این مدارس به تدریج از هفته اول آبان ماه خواهد بود، فعالیت این مدارس در شبکه شاد از ابتدای مهر به عنوان برنامه اصلی آغاز و پس از بررسی و تکمیل فرم خودارزیابی در صورت احراز شرایط اقدام به سازماندهی کلاس ها،گروه بندی (طبق دستورالعمل) و تعیین شیوه آموزش(حضوری-غیر حضوری-ترکیبی) با تصمیم شورای مدرسه می نمایند.

وی با بیان اینکه آغاز فعالیت این مدارس پس از تایید و اعلام نظر اداره آموزش و پروش منطقه خواهد بود افزود: تصمیم گیری تعداد روزهای آموزش حضور در مدارس این گروه برعهده شورای مدرسه با تایید مدیر است.

معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص مدارس دارای بیش از 300 دانش آموز گفت: شروع آموزش حضوری در این مدارس به تدریج از نیمه دوم آبان ماه خواهد بود، مدرسه بایستی شرایط بازگشایی را داشته باشد و در هر شرایطی حد نصاب تراکم کلاسی را رعایت کند، توصیه می شود تعداد روزهای حضوری حداقل 2 روز در هفته باشد.

صابری تولایی افزود: مناطق آموزشی با توجه به عدالت آموزشی درتوزیع فرصت های یادگیری حضوری بین دانش آموزان مجازند در بازگشایی مدارس پر جمعیت با توجه به سیاست های آموزشی استان و یا منطقه یا به تشخیص شورای مدرسه صدور مجوز فعالیت حضوری را برای بعضی پایه ها یا مواردی از دروس که نیازمند توجه بیشتر است را در اولویت قرار دهند.

به اشتراک بگذارید :