11 جمادی‌الثانی 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱۰:۰۷:۴۰
کد مطلب:  1685863
پانته آ درّی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران عنوان نمود:
مدیران مدارس متوسطه، سازمان دهنده و راهبر جریان تربیت و یادگیری هستند

.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، در آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید پانته آ درّی معاون آموزش متوسطه شهر تهران در جمع معاونان آموزش متوسطه مناطق بیان داشت :مدرسه و خانواده  همواره بستر اصلی جریان تربیت و یادگیری هستند و تلاش می کنند  با توجه به اقتضائات و امکانات  موجود برای ایجاد زمینه تربیت و یادگیری  از تمامی ظرفیت های فضای حقیقی ، مجازی و تعاملی استفاده نمایند و این همان اصل تعطیل ناپذیری مدرسه و تربیت مدرسه ای است.

درّی گفت: مدیران مدارس متوسطه در فضای مجازی و آموزش های ترکیبی (حضوری و غیرحضوری ) وظایف رهبری و مدیریتی را با باز طراحی روندها و فرآیندها ، انجام  می دهند و با تدوین برنامه سالانه مدرسه بر مبنای الگوی تعالی مدیریت مدرسه  تصویر واضح و صریحی از   فعالیت ها و اقدامات  مدرسه  به عنوان کانون تربیتی محله و مطابق با اهداف دوره های تحصیلی به ذی نفعان ( دانش آموز ،خانواده ،همکاران) ارائه می دهند.

معاون آموزش متوسطه و دبیر ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش پایتخت افزود:استفاده مطلوب از  ظرفیت  مدرسه محوری  و مصوبات شورای مدرسه مطابق با آئین نامه  اجرایی جدید مدارس، کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی مصوب و مکمل  مدرسه را تضمین  می کند  تا با" برنامه ریزی  آموزشی  در سطح مدرسه"  به مفهوم  مدیریت  دوره ها و برنامه های آموزشی  و جریان یادگیری  (حضوری و غیرحضوری )مطابق  برنامه هفتگی  مدرسه با "برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه" به معنای مدیریت مطالب و محتوای آموزشی و یادگیری (حضوری و غیرحضوری )، ارزشیابی  آغازین  ، مستمر  و پایانی، خدمات و فعالیت های جنبی و مکمل ، ارائه بازخورد و ... با مشارکت  فعال همه عوامل  سهیم و موثر  سال تحصیلی 1401-1400 با نشاط و انگیزه آغاز شود .

او گفت : درسال تحصیلی جدید  برگزاری دوره های دانش افزایی و ارتقای علمی معلمان ، استفاده مطلوب  از رسانه های آموزشی و آموزش های الکترونیک ، ارزشیابی  کیفی عملکرد  عوامل  اجرایی و آموزشی مدرسه در چگونگی رصد فعالیت  یادگیری دانش آموزان ، نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و توجه به آسیب های رفتاری و خدمات مشاوره ای  اهمیت و ضرورت  بیشتری دارد.

به اشتراک بگذارید :