14 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۰:۲۵:۰۰
کد مطلب:  1658819
اطلاعیه شماره 1 - فرایند مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران در آزمون سراسری 1400

اطلاعیه شماره 1 فرایند مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران در آزمون سراسری 1400 اعلام شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اطلاعیه شماره 1 فرایند مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران در آزمون سراسری 1400 اعلام شد.

به اطلاع معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هریک از رشته‌های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران می‌رساند فرایند مصاحبه‌ی اختصاصی و بررسی صلاحیت عمومی دوطلبان کد رشته محل های انتخابی مطابق نکات ذیل انجام می‌پذیرد، از این رو لازم است با رعایت تمامی نکات مطرح شده در این اطلاعیه و اطلاعیه‌های بعدی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اقدام لازم صورت پذیرد:

1- فرایند مصاحبه از تاریخ 6 / 6 / 1400 آغاز می‌گردد و داوطلبان باید از تاریخ 4 / 6 / 1400 با مراجعه به سایت پردیس‌های مراکز مجری مصاحبه به آدرس اینترنتی پردیس شهید باهنر اصفهان برای برادران به نشانی https://pbi.cfu.ac.ir و پردیس فاطمه زهرا(س) اصفهان برای خواهران به نشانی  https://fzai.cfu.ac.ir از زمان دقیق حضور خود مطلع شوند.

2- لازم است داوطلبان پیش از آغاز فرایند مصاحبه (4 / 6 / 1400)  فرم اطلاعات فردی را در دو نسخه همراه با عکس تهیه کنند و یک نسخه را صرفا به اداره آموزش و پرورش منطقه / ناحیه محل سکونت و به مسئول گزینش تحویل داده و نسخه‌ی دیگر فرم اطلاعات فردی به انضمام تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در روز مصاحبه به رابط گزینش مستقر در دانشگاه فرهنگیان تحویل داده شود. لازم به ذکر است علیرغم آن چه در اطلاعیه‌ی سازمان سنجش در خصوص ارسال پستی فرم اطلاعات فردی به هسته گزینش مرکزی استان نوشته شده این اداره تصمیم گرفته در راستای تسهیل تحویل مدارک و بررسی آن ها صرفا فرم اطلاعات فردی به ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی محل سکونت تحویل داده شود و از مراجعه حضوری به اداره هسته گزینش جداً خودداری نمایید.

3- فرم اعلام آمادگی انجام مصاحبه نیز کامل شود و در روز مصاحبه به مسئول پذیرش تحویل داده شود.

لازم است اطلاعیه‌های بعدی اداره کل آموزش و پرورش استان را پس از انتشار از پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، مطالعه نمایید.

 فرم اعلام آمادگی برای شرکت در فرایند مصاحبه جهت تحویل به مسئول پذیرش دانشگاه فرهنگیان در روز مصاحبه – از این جا دانلود نمایید. 

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=f96e7dd91ce45225eed1de1629693566

اطلاعات فردی جهت تحویل به مسئول گزینش اداره منطقه/ناحیه‌ محل سکونت پیش از فرایند مصاحبه – از این جا دانلود نمایید.

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=53c3242a25f6303d4df9961629693623


 

به اشتراک بگذارید :