8 ربیع‌الاول 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰۹:۳۰:۰۰
کد مطلب:  1653472
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:
آیین نامه شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش ‎و ‎پرورش استثنایی استان ‎ها نهایی شد

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، از تأیید نهایی آیین نامه شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش ‎و ‎پرورش استثنایی استان ‎ها، خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدجواد حسینی اظهار کرد: یکی از مهمترین مأموریتهای آموزشوپرورش فراهم نمودن فرصتهای برابر آموزشی برای همه کودکانلازمالتعلیم است که در اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بر آن تأکید شده است.

حسینی افزود:  از آنجا که هدف از آموزشوپرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی، فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی جهت استفاده حداکثری آنان از تواناییهای شناختی، حسی، جسمی، رفتاری و اجتماعی است ، و عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه خواهد شد، همکاری همه ارکان تعلیم و تربیت برای دسترسی به آموزشو پرورش باکیفیت ،ضروری به نظر میرسد.

وی ادامه داد: بدیهی است این همافزایی، پوشش تحصیلی حداکثری، ارائه خدمات مناسب و کافی به تمامی افراد واجد شرایط تحصیل در مدارس استثنایی و تلفیقی فراگیر و پاسخگویی به نیازهای کودکان و دانشآموزان استثنایی را در پی خواهد داشت. به همین منظور در سطح ستاد، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای سازمان آموزش وپرورش استثنایی که یکی از ارکان مهم سازمان بوده و  ریاست آن بر عهده مقام عالی وزارت است، به صورت مستمر تشکیل و برنامهها و مسائل مربوط به کودکان و دانشآموزان استثنایی، مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راهکارهای مناسب اتخاذ میشود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، گفت: به منظور تسریع این امر در استانها و مناطق، «شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزشوپرورش استثنایی» در سطح استانو شهرستان/ منطقه، با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاههای مرتبط با آموزشوپرورش استثنایی تشکیل میشود.

حسینی با اشاره به اهداف «شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزشوپرورش استثنایی»، گفت: اهداف شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزشوپرورش استثنایی استانها شامل بهرهگیری از ظرفیتهای مؤثر درون و برون سازمانی است.

وی افزود: در راستای اجرای بهینه برنامههای آموزشوپرورش استثنایی، فراهم سازی زمینه مشارکت یکپارچه، نظاممند و شفاف تمام ارکان وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه های دولتی در فرآیند توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استثنایی قرارمی گیرد و کاهش تمرکز و حل چالشها و مشکلات آموزش و پرورش استثنایی با بهره گیری از ظرفیت تشکیلات اداری در سطح ادارات کل و مناطق آموزشی، بدون گسترش ساختار اداری کشور، میسراست.

به اشتراک بگذارید :