20 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۲۳:۵۴:۴۴
کد مطلب:  1642754
واکسیناسیون معلمان منطقه کوهپایه

طرح واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه کوهپایه اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه کوهپایه طرح واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه کوهپایه در روز یازدهم مرداد ماه در مرکز بهداشت و با همکاری شبکه بهداشت شهر کوهپایه ، اجرا می گردد.

در این مرکز ساعتی 100 نفر حضور خواهند یافت و اطلاع رسانی به آنها از طریق فضای مجازی و با همکاری مدیران مدارس صورت گرفته  و 420 نفر از فرهنگیان منطقه در مرکز بهداشت از ساعت 8 صبح واکسن دریافت خواهند کرد.

پیش بینی می شود  تزریقِ دوز دوم این واکسن ماه آینده انجام گیرد.

به اشتراک بگذارید :