20 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۶:۳۶:۴۸
کد مطلب:  1642546
دراولین روز واکسیناسیون فرهنگیان انجام شد:
بازدید مدیر کل آموزش پرورش استان ازروند واکسیناسیون فرهنگیان

مدیر کل آموزش پرورش استان ازروند واکسیناسیون فرهنگیان در پایگاه شهید خرازی بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه دو در دهمین روز از مرداد ماه 1400محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور در پایگاه شهید خرازی از روند واکسیناسیون همکاران فرهنگی بازدید بعمل آورد.دراین بازدید سیستانی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو ،کمال مدیر آموزش وپرورش ناحیه چهار و حسینی مدیر آموزش وپرورش ناحیه شش نیز حضور داشتند.

به اشتراک بگذارید :