9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴:۱۰:۴۸
کد مطلب:  1642486
در راستای پروژه مهر 1400؛
کارگروه توجیه، تبلیغ و اطلاع رسانی آموزش و پرورش بهبهان تشکیل جلسه داد.

در راستای برنامه ریزی و اطلاع رسانی به موقع پروژه مهر 1400 کارگروه توجیه، تبلیغ و اطلاع رسانی آموزش و پرورش بهبهان تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش بهبهان صبح یک شنبه 10 مرداد ماه 1400با حضور مسئول و اعضای کارگروه، نشست کارگروه توجیه، تبلیغ و اطلاع رسانی آموزش و پرورش بهبهان در راستای انجام اقدامات اولیه در خصوص پروژه مهر 1400 و برنامه ریزی برای انجام وظیفه خطیر و مهم آگاهی بخشی اقدامات پروژه مهر آموزش و پرورش درسطح جامعه برگزار شد.

به اشتراک بگذارید :