12 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۲:۳۰:۰۰
کد مطلب:  1642032
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست با شورای راهبردی سند تحول بنیادین وزرات آموزش وپرورش، گزارش داد :
اجرای بسته های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها

 رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست با شورای راهبردی سند تحول بنیادین وزرات آموزش و پرورش، پیرامون  اجرای بسته های تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام طلایی و توسعه مشارکت ها، گزارش داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، سید جواد حسینی در این نشست بااشاره به اهمیت بسته های تحولی در اجرایی سازی سند تحول بنیادین در سال ۱۳۹۹گفت: سند تحول بنیادین دست کم از سه منظر توجه به آموزه های  نوآورانه و تاسیسی، نگاه به آموزه های مدرسه ای، معلمان، دانش آموزان و اولیا  و ابعاد مشارکت جویانه و مشارکت طلبانه  باید مود توجه بیشتر قرار بگیرد و بسته های تحولی آن ها بایدموردتوجه قرار داده شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: یکی از ابعاد مربع طلایی اهداف بلند مدت سند در کنار ارتقا کیفیت، تعمیق هویت و توسعه عدالت، بسط مشارکت است و این موضوع با تدوین بسته تحولی توسعه مشارکت ها در  سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

حسینی با بیان این که بسته های تحولی سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشتمل بر ۸برنامه و ۳۶فعالیت است، گفت:  از نکات قابل توجه  این بود که  93.3 درصد فعالیت های این بسته ها جنبه های نوآورانه و تاسیسی داشته ، و برنامه های تدوین شده نیز نشان از رشد 160 درصدی داشته اند.

وی افزود:  تمام شاخص ها و اهداف بسته های تحولی آموزش و پرورش استثنایی محقق گردیده است، و  در ارزیابی وزارت  این بسته ها جزء بسته های موفق قرار گرفته اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با تشریح بسته تحولی مدرسه انطباقی گفت: در راستای تحقق بسته های تحولی مدرسه انطباقی سال گذشته  ۶۴مدرسه مناسب سازی الگویی شده اند و  ۱۶۰  مدرسه دیگر نیز  در  سال جاری   مناسب سازی الگویی خواهند شد.

حسینی با بیان این که ۱۰۵قلم وسایل آموزشی، پرورشی، توانبخشی و ورزشی برای دانش آموزان با نیاز های ویژه نیاز است، گفت: تامین این تجهیزات در قالب نهضت توان افزایی پیگیری می شود و سال گذشته در همین قالب ۱۴۵میلیارد تومان کمک های مردمی، عمومی و دولتی جذب شد همچنین  قرار بود ۱۰هزار  نفر از دانش آموزان  از برخی از این وسایل برخوردار شوند  که در عمل بیش از ۳۰هزار دانش آموز  از این تجهیزات برخوردار شده اند.

وی تصریح کرد:  برای اولین بار ۵۰میلیارد تومان اعتبار  برای نهضت توان افزایی از سوی مجلس  در سال جاری  در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان این که در قالب نهضت زبان اشاره و آموزش خط بریل قرار بود ۵  هزار معلم، مدیر، اولیا دانش آموزان و برخی از نهاد ها آموزش ببینند، گفت: در عمل ۸هزار نفر  از این آموزش ها  برخوردار شدند و برای سال ۱۴۰۰نهضت آموزش جهت یابی  و حرکت هدف گذاری شده است.

‏وی افزود:  آموزش مهارت های چندگانه  به  معلمان کودکان با نیاز های ویژه  ذهنی به منظور تحقق  عدالت آموزشی  و پوشش تحصیلی برای ۱۰درصد معلمان هدف گذاری  شده بود که خوشبختانه ۱۵درصد محقق گردید و ۴۶دوره توانمندسازی معلمان برگزار شد.

معاون وزیر با بیان این که یکی از ابعاد بسته تحولی مدرسه انطباقی، مناسب سازی فناوری های نوین بود اظهار کرد: ایجاد اپلیکیشن جامع آموزش و اطلاع رسانی و سامانه ندای همراه، راه اندازی پایگاه جامع آموزش مجازی، گسترش آموزش های منزل محور، مناسب سازی شبکه شاد و در نهایت اجرای طرح هدایت از  جمله فعالیت های انجام شده سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه مناسب سازی فناوری های نوین بود.

‏حسینی با بیان این که در حوزه مداخلات بهنگام طلایی سند جامع مداخلات بهنگام طلایی تدوین شد، گفت: ابتدا هدف گذاری شده بودکه پوشش نوآموزان پیش دبستان به ۱۰هزار و ۸۰۰نفر  برسدولی در مجموع به ۱۰هزار و  ۹۹۱نفر رسید.

‏وی افزود: ارائه خدمات توانبخشی به کودکان پیش دبستان  ۱۵درصد هدف گذاری شده بود که  ۶۱.۷درصد محقق شد و  برای دوره ابتدایی این هدف ۴۵درصد در نظر گرفته شده بود که ۵۰درصد آن محقق شد.

‏معاون وزیر با بیان این که خدمات مشاوره ای برای دانش آموزان ۵درصد هدف گذاری شده بود  و در عمل به ۸.۹درصد رسید، گفت: غربالگری و ارزیابی نوآموزان بدو ورود به دبستان ۹۸.۵درصد هدف گذاری شده بود که با وجود کرونا به بالاترین حد خود یعنی ۹۸.۸در طول دوره های سنجش رسید.

‏رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه به تشریح نحوه تدوین، اجرا و دستاوردهای بسته تحولی توسعه مشارکت ها پرداخت و گفت:  تبیین  مسئله و ضرورت تدوین بسته، توصیف شاخص های مشارکت و مزایای مشارکت، احصای نظریات اندیشمندان در حوزه مشارکت، بررسی مدل سه وجهی مشارکت و مولفه های مشارکت واقعی پایدار و چگونگی شکل گیری چنین مشارکتی در نظام آموزشی وپرورش از جمله اقدامات ابتدایی تدوین بسته توسعه مشارکت ها بود.

وی ادامه داد: تدوین دلالت ها و استنادات مشارکت  در اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین، احصا اضلاع و ابعاد مشارکت درون سازمانی شامل معلمان، مدیران، کارشناسان، بازنشستگان، مدارس، دانش آموزان و مناطق و ادارت کل از یک سو  و اضلاع مشارکت برون سازمانی شامل دانشگاهیان و حوزویان، اولیاء، دستگاه ها و سازمان های دولتی، عمومی و تشکل ها و سازمان های مردم نهاد از سوی دیگر  و تدوین ساختار لازم برای توسعه مشارکت ها از جمله دیگر مراحل تدوین بسته تحولی توسعه مشارکت ها بود.

حسینی به نتایج حاصل از بسته توسعه مشارکت اشاره کرد و گفت:  در قالب  طرح  جمع آوری ایده های مطلوب ۶۳طرح در سال ۱۳۹۹به سازمان ارسال شد و مشارکت معلمان در قالب طرح گروه‌بندی حرفه ای معلمان به ۵هزار و ۲۵۳معلم رسید در صورتی که  مشارکت  ۲۰درصد معلمان برنامه ریزی شده بود و  در عمل ۳۰  درصد مشارکت محقق شد.

وی افزود: در بسته توسعه مشارکت ها  شرکت ۱۰درصد مدارس  درقالب طرح نظارت همتا با رویکرد  تجربه گردانی سیستم مدیریتی از یک مدرسه به مدرسه دیگر مدارس هدف گذاری شده بود که ۲۵درصد تحقق یافت.

‏حسینی گفت: درحوزه اولیاء  نیز پارلمان مشورتی اولیا شکل گرفت و مشارکت ۳۰درصدی اولیا در  طرح مدرسه یاری اولیا  هدف‌گذاری شده بود که 67.4 درصد محقق شد همچنین طرح اولیای همیار معلم نیز به مدارس ابلاغ شد

 

‏وی  افزود: ۷پایگاه آموزش و اطلاع رسانی جامع اولیاء درگروه های ۷گانه شکل گرفت و درسال   ۱۴۰۰بسته تحولی مشارکت اولیا در دستور کار قرار گرفته است.

‏ معاون وزیر ادامه داد: همچنین  درحوزه دانش آموزی مجلس دانش آموزان در سطح ملی و‌ استانی راه اندازی شد. در قالب طرح هر دانش آموز حداقل یک نقش و یک تشکل، مشارکت ۷۰درصد دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در این طرح تحقق عملی یافت و ۴۶درصد مدارس در طرح هر مدرسه یک سرود شرکت کردند.

‏حسینی  به طرح مدام با رویکرد مدیریت مدرسه  از سوی دانش آموزان نیز اشاره کرد و ادامه داد:  این طرح نیز در  ۱۰درصد  مدارس هدف گذاری شده بود، که خوشبختانه  ۴۱.۷درصد محقق شد.

وی گفت : در حوزه مشارکت پیشکسوتان و تشکل های مردمی، طرح گنجینه مدیریتی طراحی شد و  ۲۱۰باشگاه پیسکسوتان با استفاده از ظرفیت فضای برخی از مدارس در دسترس و با امکانات در ساعات غیرآموزشی  با تحقق ۶۵.۱درصدی راه اندازی شد.

‏رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی در پایان با بیان اینکه در قالب  طرح ۱۰۰دبیرخانه ۱۰۰مدرسه ۵۰۰مدرسه دبیرخانه فعالیت های مشارکت جویانه  با دستگاه های دولتی شدند، گفت: در  قالب توسعه کمی و کیفی تشکل های مردم نهاد ۱۰سازمان مردم نهاد ایجاد شد و با  ۴۸تشکل همکاری های نزدیک شکل گرفت.

به اشتراک بگذارید :