8 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰۷:۴۹:۰۹
کد مطلب:  1641480
طرح واکسیناسیون فرهنگیان

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، طرح واکسیناسیون کارکنان شاغل آموزش وپرورش منطقه کومله در روزهای یازدهم و دوازدهم مرداد صورت می گیرد .

بر اساس اعلام وزارتی و برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص بازگشایی مدارس در مهرماه ، طرح واکسیناسیون کارکنان شاغل آموزش وپرورش کومله اعم از عوامل اجرایی مدارس ، معلمان ، آموزگاران ، حق التدریسیها ، کارکنان قراردادی و نیروهای خدماتی  در روزهای یازدهم و دوازدهم مرداد صورت می گیرد . بر اساس این طرح حدود 250 نفر از کارکنان شاغل فرهنگی منطقه در روزهای مذکور میتوانند بر اساس زمانبندی از ساعت 8 صبح برای دریافت واکسن به آموزش وپرورش مراجعه نمایند .  

به اشتراک بگذارید :