9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴:۰۹:۵۰
کد مطلب:  1641130
نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای‌ عالی‌ آموزش ‌و‌ پرورش

نهصد و نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌شود.

نهصد و نود و هشتمین (998) جلسه شورای‌ عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1400/5/11 از ساعت 15 الی 17:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

                                                 دستور جلسه:

1- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آپ

2- بررسی و تصویب ماده واحده سند برنامه درسی سواد دیجیتالی

به اشتراک بگذارید :