12 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴:۰۰:۲۵
کد مطلب:  1641126
برگزاری وبینار آموزشی
به همت امور زنان وبینار آموزشی" اصول تغذیه سالم در زنان " برگزار شد .

وبینار آموزشی " اصول تغذیه سالم در زنان " با حضور مشاوران امور زنان حوزه ستادی و مشاور امور زنان مدیران کل استان های سراسر کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی حوزه زنان آموزش و پرورش ، در راستای توان افزایی مشاوران امور زنان حوزه ستادی و مشاور امور زنان  مدیران کل در استان ها ، وبینار آموزشی اصول تغذیه سالم در زنان با حضور دکتر نیکنام از مدرسین  دانشگاهی برگزار گردید .

در ابتدای این نشست پناهی روا مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش گفت :  این دوره در راستای توانمند سازی مشاوران امور زنان  برنامه ریزی شده است و تلاش داریم تا در این شرایط کرونا از طریق اینگونه وبینارها سطح  علمی و آموزشی همکاران را ارتقاء ببخشیم .

وی همچنین ادامه داد : توانمند سازی زنان فرهنگی از اهداف مهم در حوزه زنان می باشد لذا برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی های خوبی را انجام داده ایم که برگزاری وبینارهای آموزشی  و دعوت از اساتید صاحب نظر یکی از این ابزارها برای رسیدن به این هدف مهم می باشد.

مشاور امور زنان بیان کرد : زنان فرهنگی برای رشد در حوزه های سازمانی در وهله اول باید در حوزه های تخصصی خود توانمند گردند. وی همچین به موضوع احصاء چالش های حوزه زنان و راهکارهای موجود اشاره کرد و اظهار داشت : باید برای برنامه ریزی های بهتر در آینده ، چالش های موجود در حوزه زنان را با مشارکت مشاوران احصاء و برای هرکدام از چالش ها راهکار اجرایی ارائه بدهیم تا در آینده بتوان برنامه ریزی های بهتر و مطلوبتری را ارائه دهیم.

در ادامه این نشست دکتر نیکنام به ارائه مطالب خود در خصوص  اصول تغذیه سالم  در زنان پرداختند .

این نشست مورد استقبال شرکت کنندگان در  این دوره قرار گرفته است .

به اشتراک بگذارید :