15 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۳:۵۴:۴۰
کد مطلب:  1637792
معاون آموزش متوسطه در سی و پنجمین اجلاس مدیران و رؤسای آمورش و پرورش:
تشریح تجارب و دستاوردهای دوران کرونا و اقدامات و برنامه های ویژه پروژه مهر

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، تجارب و دستاوردهای دوران کرونا را تشریح و از انجام اقدامات و برنامه ریزی های ویژه پروژه مهر خبر داد .

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهر امروز علیرضا کمرئی در دومین روز از سی و پنجمین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش و در میزگردی که با موضوع پروژه مهر سال 1400-1401، برگزار شد، اظهار کرد:  وقفه آموزش های حضوری نشان داد، اگر از قبل مدلی متناسب دوره های بحرانی در آموزش کشور تدارک ندیده باشیم نه تنها اهداف مورد نظر  محقق نمی شود، بلکه دستاوردهای گذشته  را نیز به تدریج از دست خواهیم داد .

وی افزود:  سردرگمی و بلاتکلیفی ، پدید آمدن حسی از آشفتگی نتیجه طییعی نگاه خطی به روندهای جامعه و نشناختن اقتضائات محیط های ناپایدار جهان کنونی است و نتیجه آن شکست نظام های اجتماعی و در رأس آن، نظام های آموزشی است.

کمرئی تصریح کرد: با کسب 18 ماه تجربه در زیست بوم جدید فهمی نسبتا عمیق تر از نقش مدرسه و نقش معلم، هم راستا با فهم جهانی در ما به وجود آمد و کارکرد مدرسه وضرورت وجودی آن مورد تاکید جدی قرار گرفته است .

وی گفت: در زیست بوم جدید شایستگی های معلمان، نقش آفرینی مدیران، قابلیت منابع و محتواهای درسی، کارآمدی موقعیت های یادگیری، کفایت زمان آموزش و تاثیر و ضرورت های مشارکت خانواده ها در جریان تربیت محک خورد و فهمی متفاوت والبته عمیق تر نسبت به این دسته از امور در ما پدید آمد .

معاون آموزش متوسطه خاطرنشان کرد:  با تجربه ای که در زیست بوم جدید کسب کردیم، بر یقینمان افزوده شد که بدون توسعه شایستگی های معلمان تعهد و وفاداری به اهداف آموزشی و تربیتی  و اطمینان از تحقق اهداف تقریبا غیر ممکن است .

وی اضافه کرد:  آموختیم که بدون تصمیم گیری عقلانی و منطقی به مواد درسی ،حجم و چگالی دروس و تغییر نگاه به مقوله ارزشیابی  و بدون انعطاف در روش ها، اداره کردن با کیفیت جریان تربیت و یادگیری ،کار دشواری است و اکنون بر این باوریم که ادامه روند گذشته جز انباشت افت پنهان، حاصل دیگری نخواهد داشت .

کمرئی اظهار کرد: در بحران ها و در تکانه های شدید اجتماعی بدون آمادگی نمی توان پاسخی شایسته به نیازهای واقعی آموزشی و تربیتی داد، اگر سیستم آموزشی قادر نباشد در ترکیبی نو از برنامه ها ی کارآمد، امکانات و ابزارهای لازمه، برخوردار شود، قادر نخواهد بود، ارزشی قابل اعتنا خلق کند و نظام آموزشی بیشتر خوشنود به حیات نباتی خویش خواهد بود .

وی ادامه داد:  در دوران کرونا آموختیم، اگر نظام متمرکز کنونی  در شیوه حکمرانی و در روش های مدیریتی شکسته نشود، اراده ستادهای مرکزی و استانی در پیگیری برنامه های تحولی و مداخلات موثر نتیجه ای اندک خواهد داد و ظرفیت و پاسخگویی سیستم آموزشی بسیار محدود و بهره وری ها اندک خواهد بود .

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: دانستیم معلم مرکز ثقل تربیت و یاددهی است و مدرسه کانون رشد، تربیت،  انتخاب و گزینش محتوا به نسبت زمان و ضرورت تضمین کننده میزان بیشتری از پیشرفت تحصیلی و اهداف درسی است. در غیر این صورت البته آنچه قربانی می شود اهداف کلیدی کتب درسی  و کیفیت یادگیری دانش آموزان است .

وی ادامه داد: اینک وقت آن رسیده است تا با بازاندیشی در باورهایمان رویکردی نو به آماده سازی محیط های یادگیری داشته باشیم و در کنار توجه به پوسته و ظواهر به عوامل و عناصر تحرک و پویایی نظام آموزشی و به اصلاح ساختارهای متصلب و سخت فکر کنیم و از شکستن آنها هراسی به دل راه ندهیم و با شهامت راهها و روش های تجربه نشده را بررسی و تجربه کنیم .

کمرئی افزود: تامل در چالش هایی که اجرای برنامه های مدرسه را با مشکل مواجه می سازد:نظیر : تشدید بحران ، پروتکل های بهداشتی و لزوم فاصله گذاری و تقسیم کلاس های متراکم و ...، اندیشیدن در باره  ترکیبی از آموزش های حضوری و غیر حضوری، توجه به نقش ویژه خانواده و نحوه مشارکت آنان، توجه به ابعاد روانی دانش آموزان و تقویت فعالیت های مشاوره ای و روانشناختی،  توجه به شاخص های کلیدی و نشانگرهای مرتبط با عدالت آموزشی، ارزشیابی های آغازین و تعیین نقطه عزیمت در یاددهی و یادگیری با توجه به احتمال عدم توازن دانش آموزان، توجه به استمرار کاربرد فناوری ها در آموزش، نحوه تقویت وتوسعه شایستگی های معلمان رسالتی که به عهده مدیران مدارس و در مرتبه بعد مناطق است،  توجه به نقش واهمیت ارزشیابی های تکوینی و تحول در نگاه به اهمیت ارزشیابی های تکوینی، دغدغه سلامت و بهداشت دانش آموزان و معلمان؛ از جمله مقولاتی است که توجه به آن ضروری است .

وی یکپارچگی نظارت و تفاوت در ابزارها را وجه تمایز شیوه نظارت بر پروژه مهر 1400  در مقایسه با سال های گذشته دانست و عنوان کرد: میزان سازماندهی و توزیع نیروی انسانی، اعم از نیروی جدید الانتصاب، نیروهای بازنشسته، نقل و انتقالات و ...، میزان سازماندهی نیروی انسانی صدور ابلاغ در سیستم بگفا در زمان مقرر برای مناطق، میزان  سازماندهی نیروی انسانی در قالب برنامه ریزی و اجرای فرایند انتخاب و انتصاب مدیران و  میزان توفیق در سازماندهی نیروی انسانی، از  جمله شاخص های ارزیابی میزان آمادگی کارگروه های منطقه در ملاک ها، ابعاد و مؤلفه های مختلف بازگشایی و آغاز فعالیت مدارس است .

معاون آموزش متوسطه تصریح کرد: خودارزیابی مدیران مدارس از میزان رضایت و سطح آمادگی آن ها برای بازگشایی مدرسه تحت پوشش یا انجام فعالیت های آموزشی، نیز از جمله برنامه هایی است که در دستور کار این معاونت قرار دارد .

به اشتراک بگذارید :