9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۱:۰۵:۰۰
کد مطلب:  1637188
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار:
پروژه مهر نماد مشارکت ذی نفعان برای شروع با نشاط بهار تعلیم و تربیت است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: پروژه مهر نماد مشارکت همه ذی نفعان درون و برون سازمانی برای شروع با نشاط بهار تعلیم و تربیت است.

   به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، زهرا شعبانی در سی و پنجمین اجلاس سراسری مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور در خصوص پروژه مهر و مدیریت و راهبری فعالیت های مرتبط با بازگشایی مدارس اظهار کرد: پروژه مهر نماد مشارکت همه ذی نفعان درون و برون سازمانی برای شروع با نشاط بهار تعلیم و تربیت است.

   شعبانی افزود: این پروژه مهم و راهبردی در بردارنده پیوند عمیق مثلث های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی، تخصصی و حرفه ای است که در آن نقش مدیر، معلم، راهنما، والدین، مشاوران و متخصصان به منظور بسیج افکار عمومی در حمایت های معنوی، انسانی و مادی بسیار حائز اهمیت است.

   وی با بیان این که کارگروه های پروژه مهر بیشتر با محوریت امور سخت و کالبدی متمرکز بوده اند، تصریح کرد: با اضافه شدن کارگروه توانمندی های نظام آموزشی و تربیتی در دوران کرونا مأموریت های مربوط به امور نرم نیز به نحو شایسته ای دنبال خواهد شد.

   مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار با اشاره به اهمیت اطلس آموزشی در مدارس، گفت: چنین اطلسی روش های دسترسی دانش آموزان به آموزش، نقش آفرینی خانواده ها برای مدیریت جریان تربیت، جذب بازماندگان از تحصیل و توانمندی برای فعالیت در فضای مجازی معلمان را به دنبال داشته است.

   شعبانی تقویت بیش از پیش پروژه مهر در راستای ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پرورش  را بسیار حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: موارد مهمی چون تشکیل دبیرخانه دائمی پروژه ی مهر، آسیب شناسی پروژه های مهر از بدو تشکیل از طریق پژوهش های فرا تحلیل، ارزیابی از مدیران کل و روسا با توجه به میزان پیشرفت پروژه ها براساس منابع و امکانات، قطب بندی استان ها در پروژه مهر، برنامه ریزی مطلوب و معطوف به عمل برای سناریوهای مختلف آموزش و پرورش در زیست بوم جدید و حضور نماینده مدیران و معلمان در ستاد پروژه  مهر  در تحقق این تأثیرگذار است.

به اشتراک بگذارید :