9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰۸:۳۲:۰۵
کد مطلب:  1636240
رئیس آموزش و پرورش بزمان:
توسعه عدالت آموزشی با درنظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه در برنامه‌ریزی‌ها قابل دستیابی است

سید امان الله سجادی گفت: توسعه عدالت آموزشی به معنای در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه و دانش آموزانش بر اساس زیست بوم و فرهنگ آنان با توجه به امکانات و کمبودهای آن منطقه در برنامه‌ریزی‌ها است.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، سجادی در حاشیه سی و پنجمین اجلاس سراسری مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: عدالت آموزشی و بکار گیری نیروهای متخصص، توانمند و با ایمان می تواند راهگشای آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزانی مومن، متعهد، خلاق و پرتلاش بر اساس سند تحول بنیادین باشد.

وی افزود: رعایت اصل مســاوات در توزیع منابع مالى و انســانى، مشــارکت دادن ذینفعان در امور آموزشــى و آگاه کردن آن ها از برنامه ها، انتخاب محتواى درســى متناســب با نیازهاى فراگیران، توجه به اصل شایسته ســالارى در اســتخدام مربیان و انتخاب مدیران توانمند از جمله راهکارهایى است که عدالت آموزشى را افزایش مى دهد و در منابع دینى نیز به آن توجه شده است.

رییس آموزش و پرورش بزمان ادامه داد: تحت پوشش قرار دادن همه مخاطبان، توجه به وضعیت بهداشتى فراگیران، مدیریت بهینه منابع و بهسازى مدارس از دیگر مصادیق توسعه عدالت آموزشی است.

سجادی تصریح کرد: شایسته سالارى و توجه به شایستگى هاى نیروى انسانى و توانمند سازى آن ها، ایجاد فرصــت برابر مدارس در برخوردارى از معلمان باتجربه و موفق، تأمین معلمان بومى براى مناطق خاص داراى مدارس متنوع، پرهیز از سیاسى کارى در انتخاب مدیران نیز از جمله راه‌هایی است که به تحقق هر چه بهتر عدالت آموزشی کمک می کند.

وی خاطر نشان کرد: وجود انجمن اولیاء و مربیان، شــوراهاى دانش آموزى و شوراى معلمان از جمله مواردى است که مشارکت ذینفعان آموزشــى را به دنبال دارد.

سجادی گفت: نوع آموزش به فراگیران متناسب با شرایط آن ها، آموختن مهارت ها به دانش آموزان در همه سطوح و استفاده از محتواى آموزشى نوین نیز منجر به نهادینه کردن عدالت آموزشــى در بستر آموزش و پرورش مى شود.

به اشتراک بگذارید :