17 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۸:۴۵:۲۰
کد مطلب:  1635534
مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه :
"ساختار متمرکز" از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام آموزشی محسوب می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در ارتباط با برگزاری سی و پنجمین اجلاس روسا و مدیران آموزش‌وپرورش سراسر کشور یادآور شد نمایان تر شدن مشکلات مبنایی معیشت معلّمان موجب شد مسوولان عالی نظام، نمایندگان محترم مجلس و سایر مسوولان به این باور برسند که مشکلات معیشتی معلّمان، معضلی اساسی است که از حوزه وظایف، اختیارات و اعتبارات آموزش و پرورش (به تنهایی) خارج است و عزمی ملّی و فراسازمانی را می طلبد که باید همّت تمام مسوولان کشوری معطوف آن گردد.

به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه گفت: از مهمترین اهداف برگزاری سی و چهارمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور می توان به "تقویت روحیّه همدلی و همزبانی" بین مدیران آموزش و پرورش و نیروهای ستادی وزارت آموزش و پرورش و ایجاد زمینه های تبادل تجربیّات مدیران اشاره نمود.

فاطمه سیر مهمترین اتفاقات و اقدامات وزارت آموزش و  پرورش در دولت یازدهم و دوازدهم را برنامه محوری، تعیین پنج سیاست اصلی وزارت متبوع از بین اولویّت های فراوان، عزم جدّی بدنه دولت برای حمایت از نظام تعلیم و تربیت و نمایان تر نمودن مشکلات مبنایی معیشت معلّمان دانست و یادآور شد نمایان تر شدن مشکلات مبنایی معیشت معلّمان موجب شد مسوولان عالی نظام، نمایندگان محترم مجلس و سایر مسوولان به این باور برسند که مشکلات معیشتی معلّمان، معضلی اساسی است که از حوزه وظایف، اختیارات و اعتبارات آموزش و پرورش (به تنهایی) خارج است و عزمی ملّی و فراسازمانی را می طلبد که باید همّت تمام مسوولان کشوری معطوف آن گردد.

سیر در تکمیل سخنان خود افزود: علی رغم اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه آموزش و پرورش شاهد توسعه نیروی انسانی، آموزش و.... بودیم اما "ساختار متمرکز" از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام آموزشی محسوب می شود و ضرورت تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران قطعا راهگشا خواهد بود. وی افزود اگر بخواهیم چشم‌انداز این تنگناها را به طور مختصردر راه تحول و توسعۀ آموزش و پرورش اعلام کنیم  می توانیم به گسیختگی نظام تعمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و فقدان نهاد راهبردی و سیاست‌گذار، ناتوانی نظام آموزش و پرورش در هماهنگی با تحولات کنونی جامعه و جهان و  فقدان جایگاه شایستۀ خود آموزش و پرورش در برنامۀ توسعۀ ملّی  و ضعف ارتباط ارگانیک و پویا در دو حوزۀ درون‌بخشی و برون‌بخشی آموزش و پرورش و  کم‌بودن کارآیی درونی نظام آموزش و پرورش  اشاره کنیم .

به اشتراک بگذارید :