15 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۵:۰۷:۵۰
کد مطلب:  1633544
معاون آموزش متوسطه وزیر دربرنامه (به وقت ایران) شبکه آموزش باموضوع کنکور :
آموزش و پرورش با مصوبات مربوط به ساماندهی کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی موافق بوده ودرتصویب آن مشارکت فعال داشته است / آموزش و پرورش با کنکور فعلی مشکل دارد زیرا کنکور پیشرفت تحصیلی را اندازه گیری نمی کند .

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه ،معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش وپرورش دربرنامه (به وقت ایران)شبکه آموزش باموضوع تبیین سیاستهای آینده درمورد نحوه سنجش وپذیرش دانشگاههاحضور یافته وبه تشریح سیاستهای وزارت آموزش وپرورش دراین خصوص پرداختند.

دراین میزگردآقایان  علیرضامنادی سفیدان (رییس کمیسون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی) و علیرضاکمرئی معاون آموزش متوسطه وزیر وعضو شورای سنجش وپذیرش حضوری ومحمودامانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش تلفنی به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود درخصوص کنکور پرداختند

علیرضا کمرئی  به تغییرات برگزاری کنکور سراسری اشاره و اظهار کرد: کنکور دارای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی است و نمی‌توانیم بدون ملاحظه ابعاد همه جانبه آن را تفسیر کنیم و برای آن نسخه بنویسیم.

وی با بیان اینکه در طول ۵٠ سالی که از عمر کنکور می‌گذرد، هرازگاهی برای نفی شرایط موجود و رد آن صحبت‌هایی شده است وافزود: بر این اساس این اجماع وجود دارد که  کنکور در شرایط فعلی باری بر دوش آموزش و پرورش رسمی کشور است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش با تغییرات کنکور موافق بوده و در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضوری فعال داشته است. این وزارتخانه بر ١٢ ماده‌ای که در پیش‌نویس نهایی تغییرات کنکور مطرح شد، موافقت  داشته است البته نباید انتظار داشته باشیم که با این تغییر همه آسیب‌های کنکور رفع شود.

کمرئی با اشاره به اینکه مطالبه مردم درباره کنکور براساس آنچه که در جامعه می‌بینند و روی آن تبلیغ می‌شود، شکل گرفته است اظهار کرد: ما مصوبه سال ٩٢ را داریم و اصلاحیه‌ای که در سال ٩۵ آمد که براساس آن قانون ، با تسری امتحانات نهایی تا سهم سوابق تحصیلی افزایش یابدکه  البته اضافه کردن  امتحانات نهایی به دهم و یازدهم فشار مضاعفی به دانش آموزان وارد  می‌کردو اجرای آن با دشواریهایی روبرو بود وبنابراین عملیاتی نشد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش با کنکور فعلی مشکل دارد زیرا کنکور پیشرفت تحصیلی را اندازه گیری نمی کند .

وی افزود: در این راستا اهداف نظام آموزشی آسیب می‌‌بیند و در این آزمون سنجیده نمی‌شود بنابراین همین موضوع کافی است تا تغییرات در کنکور  کنکور اعمال شود  ونقش سوابق تحصیلی درپذیرش داوطلبان افزایش یابد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یکی از اشتباهات در تحلیل‌های مربوط به کنکور را این موضوع دانست که همه اجزا و ویژگی‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را یکسان می بینیم در حالی

که آموزش و پرورش را باید یک حق برای  فرزندان جامعه  تلقی کرد اما تحصیل در آموزش عالی  به مثابه یک امتیاز است بنابراین اهداف آموزش و پرورش باید از این منظر تحلیل شود.

وی همچنین درمورد تفاوت آزمون های آموزش وپرورش با آزمون کنکور گفت: آزمون‌های آموزش و پرورش ملاک محور است و آزمون‌های سنجش هنجار محور ، آزمون‌های سنجش هر چه  دشوار‌تر دارای  تفکیک پذیری بهتر خواهدبودوبه همین دلیلاست که گاهی زمینه نارضایتی داوطلبان را پدید آورده است.

وی در پایان اشاره کرد: نظام تربیتی کشور ۶ ساحت تربیتی را برای نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته است تا انسانی تمام ساحتی را تربیت کند ، اگر این موضوع  تاکنون محقق نشده و در مواردی ضعف وجود دارد باید آن را برطرف کنیم و نباید اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی قربانی شرایطی شود این در حالی است که آزمون های سازمان سنجش صرفا ساحت علمی را آن هم به صورت ناقص می سنجد واستعداد دیگر دانش آموزان را مد نظر قرار نمی دهد.

به اشتراک بگذارید :