9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰۶:۰۰:۰۰
کد مطلب:  1625710
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران:
دری:تاکید برضرورت خود ارزیابی کمی وکیفی ازارائه خدمات آموزشی وتربیتی درمدارس متوسطه

مطابق با سند تحول بنیادین ، مدرسه فضای اجتماعی هدفمندی است که از طریق زنجیره ای از موقعیت ها فرصت حرکت رشد یابنده و تعالی بخش را برای متربیان فراهم می سازد که در آن شایستگی های لازم را برای درک و بهبود موقعیت خود و دیگران از طریق یادگیری رسمی و غیر رسمی کسب می شود .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، پانته آدرّی معاون آموزش متوسطه عنوان کرد: با عنایت به دستورالعمل مدیریت جریان تربیت و یادگیری و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در زمان همه  گیری کووید 19 و نبود اجتماع یادگیری حضوری در مدارس دوره متوسطه تاکید بر بهره گیری از ظرفیت مدرسه محوری بیشتر رونق پیدا کرد و مدیران مدرسه به عنوان رکن اصلی با مصوبات شورای مدرسه در خصوص باز تعریف نقش ها ،روندها روزها و فرآیند های آموزشی و تربیتی اقدام نمودند.

 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش پایتخت افزود: در باز طراحی آموزشی و تربیتی صورت گرفته و با استفاده از بستر های تعاملی ایمن و شبکه شاد فعالیت های ارزشمندی همچون طرح درس های آموزشی غیر حضوری یا ترکیبی ، تولید محتوای مناسب تدوین اطلس یادگیری مدرسه و تحلیل میزان دسترسی  دانش آموزان و اولیا به دستگاه های هوشمند ، استفاده از روش های تدریس مشارکتی جهت ارائه دروس ، ارزشیابی های مستمر و فرآیندی در حین جریان یادگیری ، ارائه بازخورد به ذی نفعان ، مداخله موثر و ..... صورت پذیرفت . همچنین برای دانش آموزان بازمانده از آموزش های مجازی بسته های یادگیری شامل درسنامه ، جزوه و ... نیز تهیه شد و برنامه های شخصی سازی شده  متناسب با شرایط و امکانات مدرسه و دانش آموزان فراهم گردید.

درّی در ادامه گفت: علاوه بر این ها آموزش مستمر نیروی انسانی در پداگوژی (فن و هنر معلمی ) و تکنولوژی( ابزار و امکانات، نرم افزارها ، IT و ...) هم به همت مدیران ، شورای مدرسه و معلمان عملیاتی شد تا معلم به عنوان تسهیل گر یادگیری (و نه صرفاً به روش سخنرانی )  دانش آموز به عنوان یادگیرنده مشارکت جو و مشارکت پذیرانعطاف پذیری زمان و امکان آموزش  و خانواده به عنوان رکن سهیم در روند و فرآیند تربیت تجربه متفاوتی داشته باشند .

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران بیان داشت :اکنون با پایان رسیدن سال تحصیلی 1400-1399 و اعلام نتایج خرداد ماه خود ارزیابی کمی و کیفی از خدمات آموزشی و تربیتی ارائه شده در آموزش های غیر حضوری   دبیرستان ها و هنرستان ها ضروری به نظر می رسد تا قبل از برنامه ریزی و تدوین برنامه سالانه سال تحصیلی آینده به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و کاستی ها پرداخته شود و با جمع آوری اطلاعات لازم  از دانش آموزان – اولیا و همکاران اجرایی و آموزشی مدرسه آسیب شناسی و واقعی صورت گیرد تا در صورت استمرار آموزش های غیر حضوری ترکیبی یا حضوری برای سال تحصیلی 1401-1400 موقعیت های یادگیری  لذت بخشی برای دانش آموزان طراحی شود و با تاکید بر ارزشیابی فرآیندی و عملکردی و خود ارزشیابی دانش آموزان سنجش در خدمت یادگیری قرار داده شود و همچنین با تقویت مهارت های فراشناختی  دانش آموزان ، اولیا ء و همکاران جهت  خودبرنامه ریزی، خودنظارتی ، خودارزشیابی ، خود بازاندیشی و خودتنظیمی،  مشارکت فعال در فرآیند یادگیری و یادگیری معنادار توسعه داده شود.

به اشتراک بگذارید :