18 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰۸:۵۹:۱۲
کد مطلب:  1624322
اجرای آزمایشی «طرح اتقان» نقد و بررسی کارشناسانه شد

جلسه کارگروه پژوهش و برنامه ریزی کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در ابتدای این جلسه دکتر حسن ملکی، رئیس سازمان، به طرح اتقان اشاره کرد و گفت: حال که طرح اتقان با هدف تقویت معلمان و مربیان قرآن شکل گرفته و به سامان رسیده، این کارگروه می‌تواند به قصد آسیب شناسی طرح آزمایشی کار که در استان البرز انجام شده است، بپردازد.

او ادامه داد: دو واژه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در این کارگروه مشاهده می‌شود که دو رکن اصلی و اساسی آموزش قرآن هستند. به این معنا که در بخش پژوهش اگر نکته یا مسائل مبهمی احساس شود، باید با پژوهش دنبال کرد تا بتوانیم به برنامه ریزی دست پیدا کنیم زیرا پژوهش مبنای برنامه ریزی است.

وظایف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در طرح اتقان

در ادامه به وظایف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در طرح اتقان اشاره شد که شامل تولید پیش نویس اولیه طرح دوره آموزشی؛ انتخاب و توجیه استادان دوره کشوری؛ تولید فیلم) 3000 دقیقه / 169 قطعه(؛ تولید کتاب راهنمای معلم با 270 قطعه فیلم )به روش QR CODE )و برگزاری دوره آزمایشی 32 ساعته به صورت حضوری )راهبران استان البرز( می شود.

فلاح یکی از کارشناسان سازمان پژوهش در این قسمت خاطر نشان کرد: در اجرای آزمایشی طرح اتقان در استان البرز، شرکت کنندگان 103 نفر بودند که در دو گروه به دلیل رعایت پروتکل های کرونایی آموزش دیدند. در این برهه از زمان معلمان به فیلم‌های آموزشی، دسترسی دارند و بدیهی است که در راستای استحکام کار و طرح اتقان، ما باید نقاط ضعف و کاستی‌ها را نیز رفع کنیم. به نظر من، یکی از موانع در این بخش، دیر آماده شدن محتوا بود لذا لازم است برای ادامه کار روی این بخش تمرکز داشته باشیم.

سپس حاضران در جلسه که از نهادها و ارگانهای مختلف و حوزه ستاد آموزش و پرورش بودند نظرات خود را بیان کردند که مهمترین این نظرات و پیشنهادات را می توان در مواردی مانند کافی بودن در نظر گرفتن 32 ساعت آموزش برای هر فرد؛ استفاده از همه توانمندی ها و پتانسیل ها و محدود نکردن کار به معلمان و همکاران؛ برنامه ریزی دقیق و ضروری در خصوص نظارت و خروجی کار؛ استفاده از ظرفیت دارالقرآن‌ها در راستای این طرح؛ تمرکز در خصوص تفاوت‌های طرح اتقان با دوره‌های ضمن خدمت؛ اجرای آنلاین جلسات؛ دقت در مورد گزینش افراد و همکاران در اجرای طرح؛ تأکید بر مهارت خواندن قرآن توسط همکاران؛ خلاصه نمود.

الگوی طرح اجرای آزمایشی اتقان

در بخش پایانی جلسه، دکتر حسن ملکی به جمع بندی مطالب مطرح شده پرداخت و گفت: کاری که در استان البرز انجام شد، اجرای آزمایشی بود و همانطور که می‌دانید، چنین اجراهایی ادبیات و الگوهای خاص خود را دارد لذا نخستین تاملی که باید در این عرصه داشت، این است که آیا الگوی طرح اجرای آزمایشی اتقان از ادبیات اجرایی درست برداشت شده است؟

او افزود: شرایط در طرح اتقان طوری پیش رفت که قدری، در برخی از نقاط با اختلاط وظایف بین معاونت آموزشی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پیش رفت و باعث شد که در بخشی از کار، فضایی مه آلود ایجاد شود و کار پیش رود و چه بسا این امر باعث شد که در الگوی اجرای آزمایشی، دقت نظر لازم به کار نرفته باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تهیه الگوی اجرایی-آزمایشی نکته مهمی است که باید در بدو امر به آن نگاه کنیم، بحث دیگر اجرای درست الگوست یعنی یک زمانی الگو درست است اما کار بد اجرا می‌شود. تهیه گزارش دقیق اجرا نیز مورد دیگری است که باید در مسیر دنبال کنیم زیرا در آن گزارش می‌توان، نقاط ضعف و قوت را به درستی بررسی کرد. بحث چهارم نیز اصلاح درست طرح اتقان بر مبنای این گزارش است.

شایان ذکر است طرح اتقان(دوره ارتقاء صلاحیت های حرفه ای آموزش قرآن آموزگاران دوره ابتدایی( است که در کمیسیون آموزش عمومی قرآن کشور به تصویب رسیده و به صورت ازمایشی در خرداد و تیرماه 1400 در استان البرز با حضور 130 نفر برگزار شد. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز به عنوان دبیرخانه کارگروه پژوهش و برنامه ریزی قرآنی در این کمیسیون وظایفی را بر عهده داشت.

نقاط قوت طرح اتقان

به گفته مهدی جلالی دبیر کارگروه پژوهش و برنامه ریزی کمیسیون آموزش عمومی قرآن با اشاره به نقاط قوت این دوره بیان داشت: محوریت دوره و طرح اتقان بر اساس برنامه درسی قرآن مصوب و کتاب های درسی آموزش قرآن موجود ) انطباق 70 درصدی کتاب های درسی با اهداف آموزش عمومی قرآن کریم(؛ همه جانبه نگری متناسب با سرفصل های هشت گانه آموزش عمومی قرآن کریم؛ ارتباط متقابل مؤلفان و استادان کشوری با مدرسان استان البرز در طول دوره آموزشی؛ تولید 169 قطعه / 3000 دقیقه فیلم آموزشی برای دوره و بارگذاری آن در سامانه  ltms و شبکه تربیتی رشد؛ برگزاری جلسات متعدد جهت هماهنگی استادان برای ارائه موثرتر مطالب در طول دوره و نیز برای تولید فیلم های آموزشی و تربیتی؛ تولید کتاب راهنمای تدریس معلم با استفاده از فناوری qr code ( 270 فیلم (؛ مساعدت بسیار خوب ریاست محترم و معاونان و مدیران سازمان پژوهش با گروه قرآن می باشد.

انتهای پیام

به اشتراک بگذارید :