16 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ۱۴:۲۷:۴۱
کد مطلب:  KZpvBouv
انعقاد قرارداد توسعه سنواتی سال تحصیلی 96_95
برگزاری جلسات انعقاد قرار داد توسعه سنواتی سال تحصیلی 96 - 95

با توجه به دستورالعمل چارچوب برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی سال 96- 95 ، معاونت پژوهش و گروه طرح و برنامه انعقاد قرارداد توسعه سنواتی با مناطق و نواحی 40 گانه استان را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با توجه به دستورالعمل چارچوب برنامه توسعه سنواتی و سازماندهی عوامل آموزشی سال تحصیلی 96- 95 ، معاونت پژوهش و گروه طرح و برنامه انعقاد قرارداد توسعه سنواتی با مناطق و نواحی 40 گانه استان را در دستور کار خود قرار داد.

این جلسات از تاریخ 26تیرماه امسال آغاز و تا تاریخ 15مردادماه ادامه خواهد داشت.

در این جلسات از طریق تعامل منطقی و انجام محاسبات کارشناسی دو جانبه با هر یک از مناطق و نواحی، در خصوص اهداف کیفی مورد نظر با توجه به شیوه نامه ساماندهی تفاهم می شود.

همچنین با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت دانش آموزی و نتایج ارزیابی عملکرد سال های گذشته با در نظر داشتن مقتضیات منطقه از جمله تعداد نیروی انسانی در اختیار و تعداد دانش آموزان ، در خصوص تعداد کلاس های درس در هر دوره تحصیلی توافق به عمل می آید .

به اشتراک بگذارید :