16 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰۸:۴۴:۲۶
کد مطلب:  1612908
دکتر حسینی تاکید کرد؛
انجمن های اولیا و مربیان نمادی از مشارکت واقعی، مستمر و نظام مند اولیا در تعلیم و تربیت هستند

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گردهمایی مجازی روسای ادارات انجمن اولیا و مربیان استان ها مشارکت اولیا در نظام تعلیم و تربیت و در قالب انجمن اولیا و مربیان را نمادی از مشارکت واقعی، مستمر و نظام مند اولیا دانست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، دکتر سید جواد حسینی در این نشست که به صورت وید‌ئو کنفرانسی برگزار شد، گفت: انجمن اولیا و مربیان یکی از مهم ترین ظرفیت هایی است  که  می تواند مشارکت  را در آموزش و پرورش رقم زند.

وی افزود:  در قالب طرح هدایت بیش از  ۱۲۰ هزار دستگاه تبلت و موبایل توسط انجمن های  اولیا و مربیان مدارس  در کوتاه ترین زمان فراهم گشت و به دانش آموزان کم برخوردار اهدا شد که این نشان از کارکرد بالای مشارکت اولیا در  نظام تعلیم و تربیت است.
معاون وزیر مشارکت را دارای سه عنصر دانست و گفت:  ارادی و درونی بودن، درگیری ذهنی فرد با خود و هدفمند بودن سه عنصر اصلی مشارکت است.
حسینی با بیان اینکه نظام تعلیم و تربیت نیازمند مشارکت درون و برون سازمانی است، گفت:  مشارکت درون سازمانی همان مشارکت معلمان، دانش‌آموزان، کارکنان، کارشناسان، پیشکسوتان  و مدیران آموزش و پرورش  در تعلیم و تربیت است و مشارکت برون سازمانی نیز مشارکت  نهادها و سازمان های دولتی و  عمومی  است که مشارکت اولیا در قالب انجمن های اولیا و مربیان در هر دو مقوله می گنجد.
معاون وزیر با بیان اینکه مشارکت را می توان به سه مدل تقسیم کرد، گفت: اولین نوع مشارکت، مشارکتی است که  تشریفاتی و تزئیناتی  است و دومین نوع  مشارکت، مشارکت محدود است که  فرد می خواهد از طریق  تصمیمی که گرفته است دیگران مشارکت کنند تا تصمیمش تایید شود .
وی افزود: مدل سوم مشارکت، مشارکت اصیل و واقعی است که  و در این نوع مشارکت فرد در تصمیم گیری، اجرا، نظارت و بهره‌برداری دخیل می شود.
‏ حسینی گفت: مشارکت واقعی مشارکتی با مردم است نه برای مردم، مشارکتی نظام مند، مستمر و  تشکیلاتی است نه ذره‌ای ، توده ای و پراکنده، مشارکتی تقاضا محور است نه عرضه محور و این مشارکت می تواند در چند بعد  محقق شود.
‏وی در ادامه گفت: اولین بعد این است که مشارکت واقعی می تواند نمادین باشد مانند زمانی که افراد  در پاسداشت یک  روز  شرکت می کنند و دومین بعد این است که مشارکت واقعی  می تواند مقطعی باشد مانند زمانی که افراد در انتخابات شرکت می کنند.
حسینی افزود: سومین بعد مشارکت واقعی،  نظام‌مند و مستمر بودن آن است یعنی تشکیلاتی شکل می گیرد تا افراد  در یک امر مشارکت کنند و چون این مشارکت استمرار و تشکیلات دارد بنابراین اثرگذاری بیشتری هم دارد.
‏وی تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان در زمینه مشارکت  در بعد سوم مشارکت یعنی مشارکت واقعی می گنجد چون این انجمن هم تشکیلات دارد و هم نظام مند است.
‏رئیس سازمان آموزش و پروش استثنایی با بیان اینکه بسته تحولی توسعه مشارکت ها  و اجتماعی شدن با ۷ فعالیت در آموزش و پرورش استثنایی تدوین و اجرایی شده است، گفت: یکی از فعالیت های این بسته ایجاد  پارلمان مشورتی اولیای دانش آموزان استثنایی در سطح منطقه ای و کشوری است.
‏وی در ادامه گفت:  پارلمان مشورتی اولیا  مشارکت در تعلیم و تربیت در قالب نظام پارلمانی  است تا اولیا مشارکت واقعی، نظام مند  و مستمر  داشته باشند.
‏حسینی گفت: در مدرسه می تواند انواع مشارکت اولیا به شکل نظام مند رقم بخورد و در همین راستا فعالیت مدرسه یاری اولیا در آموزش و پرورش استثنایی طراحی شده تا توانمندی  و ظرفیت  والدین شناسایی شود و تخصص آنها به یاری و مشارکت در مدرسه بیاید.
‏حسینی بیان کرد: در فعالیت مدرسه‌ یاری اولیا، ۶ هزار نفر از والدین دانش آموزان استثنایی مشارکت داشتند و اولیا  مدرسه یار، اولیا دانش یار، اولیا ورزش یار، اولیا وقف یار از جمله ظرفیت هایی بود که به کار گرفته شد.
‏ معاون وزیر با بیان اینکه کرونا جامعه جهانی را  به سمت جامعه طوفانی سوق داد، گفت: جامعه طوفانی زمانی شکل می گیرد که تغییرات و تحولات  نظام اجتماعی سریع، فراگیر و غیر قابل پیش بینی باشد و جامعه از پیش برای تغییرات آمادگی نداشته باشد.
‏وی در ادامه گفت: زیست بوم کرونا در همه ابعاد جامعه از جمله آموزش و پرورش تاثیر گذاشت و مدارس تعطیل شد اما با پیاده سازی اطلس یادگیری آموزش تداوم پیدا کرد‌.
‏حسینی با بیان اینکه کرونا علیرغم کارکردهای منفی و نامناسب، کاردکردهای مثبت نیز داشت، گفت: در زیست بوم کرونا فناوری‌های نوین به معلمان نزدیک تر شد و خانواده‌ها در تعلیم و تربیت درگیر شدند.
‏وی افزود: با توجه به اینکه مشارکت خانواده ها در آموزش و پرورش  استثنایی از ضروریات عصر کرونا است لذا  برای آموزش والدین ۷ گروه دانش آموز استثنایی، ۷ دبیرخانه کشوری ایجاد شد تا هر یک از این دبیرخانه ها وظیفه توانمند سازی یک گروه از والدین را بر عهده بگیرند.
‏حسینی گفت: همچنین برنامه همیار معلم  با هدف مشارکت اولیا در تعلیم و تربیت فرزندانشان در آموزش و پرورش استثنایی اجرایی شده است.

به اشتراک بگذارید :