9 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰۹:۲۴:۲۲
کد مطلب:  1611540
از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع ابلاغ شد:
«دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش»

از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، «دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش» جهت اجرا به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، «دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش‌وپرورش»، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان موظف است، ترتیبی اتخاذ کند؛ تا ضمن بهره‌برداری حداکثری از مفاد این دستورالعمل، با همکاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، نسبت به ارسال جدیدترین فهرست اسامی مدارس دولتی، به انضمام شماره شناسایی/ اشتراک قبوض/ مصرف برق، آب و گاز طبیعی/ ظرفیت قرارداد انشعاب آب و میزان مساحت ساختمان اعیان مدارس به تفکیک واحدهای آموزشی، به نمایندگی‌های استانی تابعه وزارتخانه‌های نفت(شرکت گاز استان) و نیرو (شرکت‌های آبفا و توانیر استان) اقدام و نسخه‌ای از آن را به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌ و پرورش، ارسال نماید.

همچنین مطابق مفاد این دستورالعمل، مدیرکل آموزش و پرورش استان، موظف به ارسال گزارش عملکرد چهار ماهه استان، به «دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع» این معاونت است.

شایان‌ذکر است؛ مسؤولیت حسن اجرا و رعایت دستورالعمل الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف از سوی دانش آموزان، بر عهده مدیران مدارس بوده و چگونگی عملکرد آنان در اجرای این دستورالعمل، یکی از بندهای فرم ارزشیابی مدیران مدارس، است.

«دستورالعمل را ازاینجا دریافت نمایید.

به اشتراک بگذارید :