17 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۲:۲۸:۳۹
کد مطلب:  1609192
به دلیل ایجاد ظرفیت های جدید در «طرح اقدام ملی»؛
ادارات استانی، فهرست و مشخصات «متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی» را ارسال کنند

اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با توجه به ایجاد ظرفیت های جدید مسکن، با ارسال بخشنامه ای، از ادارات کل آموزش و پرورش استان ها خواست تا فهرست و مشخصات متقاضیان واجد شرایط (اصلی و ذخیره) را طبق فرمت تنظیمی با رعایت اولویت ها و گروه های هدف این اداره کل ارسال نمایند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ، با ارسال نامه ای،  از ادارات کل آموزش و پرورش استان ها خواست تا فهرست و مشخصات متقاضیان واجد شرایط (اصلی و ذخیره) را  طبق فرمت تنظیمی با رعایت اولویت ها و گروه های هدف که آمادگی افتتاح حساب و واریز وجه به حساب مربوطه را دارند در قالب فایل اکسل تهیه و حداکثر تا روز سه شنبه به تاریخ 8/4/1400 برای اقدامات بعدی به این اداره کل ارسال نمایند.

در این بخشنامه آمده است :در چارچوب تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ظرفیت مسکن فرهنگیان، طی هماهنگی با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و پی گیری های مستمر این اداره کل سهمیه جدیدی از محل ظرفیت های خالی طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان فرهنگی فراهم شده است.

بر اساس این بخشنامه؛ استان ها باید متناسب با سهیمه تعیین شده به تفکیک شهرهای تابعه آن استان،  فهرست و مشخصات متقاضیان واجد شرایط (اصلی و ذخیره)را طبق فرمت تنظیمی با رعایت اولویت ها و گروه های هدف که آمادگی افتتاح حساب و واریز وجه به حساب مربوطه را دارند در قالب فایل اکسل تهیه و حداکثر تا روز سه شنبه به تاریخ 8/4/1400 برای اقدامات بعدی به این اداره کل ارسال کنند.

این بخشنامه را از اینجا دریافت نمایید.

به اشتراک بگذارید :